Energinyt 2018, uge 33

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Bindende svar
Afgift - energi - elpatronordningen
Elafgift - elproducent - afvisning

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

18-03797.pdf
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist

18-00359.pdf
Energistyrelsens afgørelse om genoptagelse og ændring af afgørelse vedrørende godkendelse af delvis overdragelse af bevilling til netvirksomhed og transmissionsvirksomhed stadfæstet

18-00192.pdf
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om årsbaseret nettoafregning

18-00184-afgoerelse.pdf
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på klagers ansøgning om årsbaseret nettoafregning

18-00171.pdf
Afgørelse om godkendelse af projektforslag vedrørende etablering af en transmissionsledning ophævet og hjemvist

18-00243.pdf
Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning inden 1. januar 2016 stadfæstet

afgoerelse_18-00213.pdf
Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om timebaseret nettoafregning stadfæstet

18-00236.pdf
Afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet på grund af manglende dokumentation for aftalens indgåelsen inden skæringstidspunktet

sk4-afgoerelse.pdf
Stadfæstelse af afgørelse om ophævelse af Energinets metodegodkendelse af 100 MV-reservationen i SK4 med virkning fra den 1. januar 2018 men med tilbagekaldelse af metodegodkendelsen af 2. december 2010 med virkning fra den 1. januar 2020

18-00179.pdf
Energinet.dk's afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til produktion af elektricitet fra industrielle kraftvarmeværker hjemvist på grund af manglende vejledning

18-00180.pdf
Energinet.dk's afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til produktion af elektricitet fra industrielle kraftvarmeværker hjemvist på grund af manglende vejledning

18-00186.pdf
Energinet.dk's afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til produktion af elektricitet fra industrielle krafvarmeværker hjemvist

18-00211.pdf
Energitilsynets afgørelse om effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne for 2017 stadfæstes

18-00161.pdf
Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning inden 1. januar 2016 stadfæstet

18-00370.pdf
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist

18-00649.pdf
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 06.09.2018llni_heja_
Høring over Dansk Energis anmeldelse af en nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afgift - energi - elpatronordningen

SKM2018.422.SR

Skatterådet kan bekræfte, at et varmeproduktionsanlæg kan omfattes af elpatronordningen og opnå afgiftslempelse efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4-5 og CO2-afgiftslovens § 7b efter driften af anlægget er overdraget til spørger fra spørgers moderselskab.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - elproducent - afvisning

SKM2018.421.SR

Skatterådet har afvist at bekræfte, at virksomhed B kan anses for elproducent efter elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c).


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse
Oprettelsesdato: 13-08-2018
Høringsfrist: 31-08-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-08-2018 - 18-09-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-503/17 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Afgiftsmærkningsdirektivet. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Dom C-504/17 Kommissionen mod Irland
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Beskatning af elektricitet og mineralolie. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Irland


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

State aid: Commission approves three support measures for renewable energy in Denmark

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.44922
Denmark, Investment aid for the conversion of a CHP plant in Denmark (Decision)

Member State: Denmark
Region: DANMARK
Primary Objective: Renewable energy
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Individual Application
Duration: from 21.06.2017
Notification or Registration Date: 21.03.2016
DG Responsible: Competition DG
2017/N
Decision on 21.06.2017: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 14.08.2018

 


Indholdsfortegnelse