Energinyt 2019, uge 49

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Lovforslag om ændring af vandsektorloven
Ny byretsdom om spildevandsselskabers forsyningspligt
Ny dom vedr. supplerende anlægsbidrag for vand
Stadfæstelse af principiel afgørelse om varmepris
Finanslovsaftale 2020
Finanslov 2020 - Afgifter
Finansloven 2020
Finansloven 2020 på skatteområdet – hold dig ajour
Ny finanslovsaftale giver skatte- og afgiftsstigninger

Nyt fra Energiklagenævnet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.energinyt.dk/energinyt.asp?week=49&year=2019