Energinyt 2018, uge 49

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Varmeområdet – ny anmeldelsesbekendtgørelse
Finansloven 2019
Igen udsigt til lavere afgifter
Nu lempes praksis for betaling af overskudsvarmeafgift
Landsretsdom om afgiftspligt for støttebrændsel

Nyt fra Energiklagenævnet

Bindende svar
Affaldsvarme- tillægs- og kuldioxidafgift - brændværdi af fiberfraktioner fra afgasset og separeret husdyrgødning

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.energinyt.dk/energinyt.asp?week=49&year=2018