Energinyt 2019, uge 41

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Afslag på forhøjet pristillæg efter puljeordning til ejendom med bolig og erhverv
Udkast til ny benchmarkingmodel for elnet
Forsyningstilsynets konkurrenceanalyse af elsektoren
Omlægning af overskudsvarmeafgiften i høring
Skatte- og afgiftsforslag 2019/2020

Nyt fra Energiklagenævnet

Udkast til styresignal
Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - udkast til styresignal

Bindende svar
Afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på solceller, og leveret til lejer

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.energinyt.dk/energinyt.asp?week=41&year=2019