Energinyt 2021, uge 01

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Nye klimaregler og indberetninger for vandselskaber
Virksomhedernes energiafgifter i 2021
Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Virksomhedernes energiafgifter i 2021

Satserne ændrer sig ikke meget til næste år, men når det gælder elafgift, vil den nu ophævede sondring mellem energi til procesformål og energi til opvarmning og komfortkøling medføre en økonomisk og administrativ lettelse.


PwC

Nye klimaregler og indberetninger for vandselskaber

På årets første dag i 2021 trådte tre bekendtgørelser i kraft, som alle har fremadrettet betydning for vandselskaberne. Regelændringerne omfatter især...


PwC

Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift

Vi har udarbejdet et regneark, som din virksomhed kan anvende til afstemning og kontering af el- og vandfakturaen, herunder den del af afgiften, der kan...


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, BEK nr 2303 af 29/12/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-01-2021 - 09-02-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Dato: 14-01-2021
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 4 og 19 - lovgivning vedtaget af en selvstyrende region i en medlemsstat - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der er pålagt punktafgifter - artikel 6, litra c) - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgifter - begrebet »hel eller delvis refusion« af afgift - intet bevis for en forbindelse mellem dette bidrag og punktafgifter

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 100

Redegørelsen om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten 2014-2019

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse