Energinyt 2019, uge 02

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt om skat, uge 51 - Sanering af afgifter

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

PwC

Nyt om skat, uge 51 - Sanering af afgifter

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen forenkler afgiftsstrukturen ved, blandt andet, at en række afgifter lempes eller fjernes helt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af afgørelse om indtægtsrammer for perioden 2005-2015

Delvis stadfæstelse af afgørelse om indtægtsrammer for perioden 2005-2015

Stadfæstelse af afgørelse om underdækninger

Stadfæstelse af afgørelse om underdækninger


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-01-2019 - 12-02-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl.
Dato: 17-01-2019
Toldunion

Statsstøtte - begrebet »statsmidler« - selektivitet - påvirkning af samhandelen - konkurrencefordrejning - tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse i elektricitetssektoren - Altmark-betingelserne

Tidligere dokument: C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl. - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

WORKING PARTY ON ENERGY

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) - Analysis of the final compromise text with a view to agreement

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity (recast) - Analysis of the final compromise text with a view to agreement

 

Nyt fra Kommissionen

State aid: Commission approves support for production of electricity from renewable energy sources and for electro-intensive users in Lithuania

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.46698
France, FR - Tenders for electricity from biomass and biogas

Member State: France
Region: FRANCE
Primary Objective: Renewable energy
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D.35.11 - Production of electricity
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: from 17.02.2017
Notification or Registration Date: 25.10.2016
DG Responsible: Competition DG
2017/NN
Decision on 21.02.2018: Decision not to raise objections
Decision Text:
Publication on 21.12.2018: Official Journal: JOCE C/462/2018

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse