Energinyt 2020, uge 07

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid

Nyt fra Energiklagenævnet

Bindende svar
Afgiftspligt, mineralolieafgiftsloven, Liquified Natural Gas (LNG)

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen


 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid

Ombudsmanden gennemgik i en generel egen drift-undersøgelse 20 sager, hvor der var klaget til Skatteankestyrelsen over afgørelser, som (det daværende) SKAT havde truffet. Undersøgelsen angik Skatteankestyrelsens orientering til borgere og virksomheder om den forventede sagsbehandlingstid i klagesagerne. Undersøgelsen blev foretaget i medfør af ombudsmandslovens § 17, stk. 2, hvorefter ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på overdragelse af årsbaseret nettoafregning

Ophævelse og hjemvisning af Skive Kommunes godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af området ved Egeris Kirke

Ophævelse og hjemvisning af Energistyrelsens afgørelse om afslag på anmodning om nettoafregning


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afgiftspligt, mineralolieafgiftsloven, Liquified Natural Gas (LNG)

SKM2020.70.SR

Spørgsmålet vedrørte, hvorvidt Liquified Natural Gas (LNG) er en afgiftspligtig vare efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2 (udfyldningsbestemmelsen).

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at LNG er en afgiftspligtig vare efter mineralolieafgiftsloven § 1, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2092977
Momsfradrag og elafgiftsgodtgørelse
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms, nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til varme, el og telefon samt nægtet tilbagebetaling af elafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 17-12-2019


Indholdsfortegnelse