Energinyt 2020, uge 08

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Bindende svar
Fast driftssted -overdragelse

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fast driftssted -overdragelse

SKM2020.74.SR

Skatterådet bekræftede, at et tysk kapitalselskab kunne overdrage sit danske faste driftssted fra et helejet tysk transparent selskab til sig selv uden skattemæssige konsekvenser.

Da det tyske kapitalselskab var eneste ejer af de ideelle andele i kommanditselskabet, kunne kapitalselskabet ikke anses for at have solgt de ideelle andele til andre. Dermed ansås det faste driftssted ikke for afstået ved overdragelsen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 167

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 263

Med ”Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer” fra 2017 og Aftale om Finansloven for 2019 er det aftalt, at hotellers rumvarmeafgift skal ligestilles med energiafgiftssatsen til procesforbrug fra 2020. Ministeren bedes oplyse, hvad status er på initiativet, og hvornår der kan forventes fremsat lovforslag herom.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse