Energinyt 2020, uge 09

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Udtræden af den økonomiske regulering anno 2020
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Udtræden af den økonomiske regulering anno 2020

Forsyningssekretariatet har i 2020 åbnet op for muligheden for, at mindre vandselskaber med en debiteret vandmængde på mellem 200.000 og 800.000 m3 kan udtræde af den økonomiske regulering, hvis det er forbrugernes ønske.


Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager

Ombudsmanden undersøgte Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager, som Skatteankestyrelsen havde modtaget i 2014 og 2015. Sagerne vedrørte forskellige sagsområder.


Indholdsfortegnelse 

Referater fra kontaktudvalg


Momskontaktudvalg, 4. februar 2020.pdf

Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/4231607
Fremstilling af tilsvarende energiprodukter.
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset indfyret træflis medgået til fremstilling af træpiller for afgiftsfritaget efter NOx-afgiftslovens § 8, stk. 4, vedrørende energiprodukter anvendt til fremstilling af tilsvarende energiprodukter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2020

Journalnr: 15/1528603
Godtgørelse af elafgift mv.
Klagen skyldes, at SKAT har ændret virksomhedens godtgørelse af elafgift, idet SKAT har fundet, at elforbruget anvendes til fremstilling af rumvarme, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 1. punktum. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 27-01-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

WORKING PARTY ON ENERGY

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 273

Har der i Skatteministeriet være formelle og/eller uformelle drøftelser med Europa-Kommissionen om, hvorvidt en afgift på produktion fra biomassefyrede anlæg over en vis størrelse (f.eks. 1 MW) vil være EU-medholdelig?

Spm. 274

Vil en afgift på biomasse være EU-medholdelig, selv om den kun indføres på alle anlæg med en kapacitet over en vis størrelse (f.eks. over 1 MW)? I benægtende fald bedes ministeriet redegøre for, hvorfor en grænse på NOx og svovl er EU-medholdelig?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse