Energinyt 2020, uge 11

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Ungeklimarådet overrækker anbefalinger til klimaministeren

Tidligt tirsdag aften overrækker Ungeklimarådet deres seneste anbefalinger til klimaministeren.Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring - udkast til Dansk Energis branchevejledning for ensretning af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder
Høring. Forsyningstilsynet har på baggrund af Dansk Energis anmeldelse om ensretning af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder i Tarifmodel 2.0, udarbejdet udkast til tilkendegivelse med Forsyningstilsynets vurdering af den af Dansk Energis anmeldte standardiserede vejledning.

Påbud vedrørende Modstrøm Danmark A/S’ manglende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har i uge 43, 2019 gennemført en kontrol af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh, vedrørende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og oplysninger om kombinationsprodukter på virksomhedens egen hjemmeside.

Påtale vedrørende Verdo Go Green A/S’ manglende indberetning af kombinationsprodukt til elpris.dk
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har i uge 43, 2019 gennemført en kontrol af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh, vedrørende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og oplysninger om kombinationsprodukter på virksomhedens egen hjemmeside.

Påtale vedrørende SK Energisalg A/S’ manglende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har i uge 43, 2019 gennemført en kontrol af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh, vedrørende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og oplysninger om kombinationsprodukter på virksomhedens egen hjemmeside.

Påtale vedrørende Energi Viborg Strøm A/S’ manglende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har i uge 43, 2019 gennemført en kontrol af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh, vedrørende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og oplysninger om kombinationsprodukter på virksomhedens egen hjemmeside.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.47662
Poland, LIP – Aid to LG Chem Wroclaw Energy Sp. z o.o. (Decision)

Member State: Poland
Region: Wroclawski
Primary Objective: Regional development (including territorial cooperation)
Legal basis primary: Art. 107(3)(a) TFEU - Least developed regions
Sector: C.27.20 - Manufacture of batteries and accumulators
Aid instrument: Direct grantOtherTax advantage or tax exemption
Case Type: Ad Hoc Case
Duration: from 06.07.2016 to 30.06.2019
Notification or Registration Date: 24.02.2017
DG Responsible: Competition DG
2017/N
Decision on 28.01.2019: Decision not to raise objections
Press release: IP/19/744
Decision Text:

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 273

Internt dokument

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse