Energinyt 2022, uge 11

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Grøn skattereform – ny CO2e-afgift?

Styresignaler
Styresignal - ændring af praksis - genoptagelse - manglende satser i CO2-afgiftsloven

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Redmark

Grøn skattereform – ny CO2e-afgift?

Med udgangspunkt i et klimamål om en reduktion af CO2-udledningen på 70% i 2030 har en ekspertgruppe d. 8. februar 2022 fremlagt en rapport ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal - ændring af praksis - genoptagelse - manglende satser i CO2-afgiftsloven

SKM2022.131.SKTST

På baggrund af bindende svar fra Skatterådet, SKM2021.284.SR, ændrer styresignalet praksis ved manglende satser i CO2-afgiftsloven. Der kan således ikke opkræves CO2-afgift af varer, hvor CO2-afgiftsloven ikke angiver en afgiftssats, selvom varen er CO2-afgiftspligtig.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg
Oprettelsesdato: 18-03-2022
Høringsfrist: 15-04-2022

Planen for udbud af geologisk CO2-lagring i Nordsøen med tilhørende miljørapport
Oprettelsesdato: 18-03-2022
Høringsfrist: 27-04-2022

Miljøvurdering af bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for lagring af CO2 i Nordsøen
Oprettelsesdato: 18-03-2022
Høringsfrist: 27-04-2022

Forslag til ny bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer og forslag til ændring af offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 18-03-2022
Høringsfrist: 22-04-2022

Forslag til ny bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer og forslag til ændring af offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 18-03-2022
Høringsfrist: 22-04-2022

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler
Oprettelsesdato: 18-03-2022
Høringsfrist: 19-04-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-03-2022 - 19-04-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Dato: 31-03-2022
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - beskatning af energiprodukter, der anvendes af energiintensive virksomheder - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 17, stk. 4 - virksomheder, som er omfattet af Den Europæiske Unions emissionshandelssystem - punktafgiftsfritagelse

Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Dom
Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 174

Marts-redegørelsen - Status for lovforslag m.v. 2021/22

Bilag 176

Præsentationer fra åbent ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed den 17. marts 2022 fra skatteministeren og FSR - danske revisorer

Spørgsmål og svar

Spm. 350

Vil ministeren redegøre for antallet af skatte- og afgiftssager ved byretterne de sidste fem år, og i hvor mange af disse sager der har været en sagkyndig meddommer?  Svar  

Spm. 351

Vil ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at der er den nødvendige sagkyndige bistand i skatte- og afgiftssager?  Svar  

Spm. 355

Vil ministeren oplyse beskæftigelsesvirkningen i de tre modeller i ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport på både kort og lang sigt?  Svar  

Spm. 360

Er ministeren enig i, at det typisk vil føre til et mindre forbrug af en ydelse eller et produkt, hvis man pålægger øget afgifter på denne?  Svar  

Spm. 365

Vil ministeren bekræfte, at brændstof, der anvendes til fiskeri, efter de nuværende danske regler i dag er undtaget for energiafgifter samt SO2-, NOx- og CO2-afgift? Kommissionen har stillet et forslag til revision af energibeskatningsdirektivet, jf. direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EU) nr. 0213/2021 (”energibeskatningsdirektivet”) (KOM(2021) 563 final. Med forslaget indføres der minimumsafgifter for energi anvendt til fiskeri indenfor EU. Ministeren bedes derfor endvidere redegøre for regeringens holdning til denne del af forslaget, der vil svække danske fiskeres konkurrenceevne i forhold til lande udenfor EU.  Svar  

Spm. 390

Vil ministeren i forlængelse af samrådet afholdt den 11. marts 2022, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål O, redegøre for CO2-grænsetilpasningsmekanismens påvirkning på grænsehandlen til f.eks. Tyrkiet, hvis der pålægges en afgift på f.eks. importen af en aluminiumsdåse uden indhold, men ikke på en aluminiumsdåse med indhold?  Svar  

Spm. 399

Vil ministeren redegøre for antallet af skatte- og afgiftssager ved byretterne de sidste fem år, og i hvor mange af disse sager der har været en sagkyndig meddommer?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse