Energinyt 2019, uge 12

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afvisning af klage over energimærkning af ejendom

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afvisning af klage over energimærkning af ejendom

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afvisning af klage over energimærkning af ejendom

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afvisning af klage over energimærkning af ejendom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, gas. Frist:  21.03.2019 post_hnj_
Udkast til afgørelse om JBZ (Joint Balancing Zone) - en fælles balanceringzone for Danmark og Sverige


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-03-2019 - 23-04-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-473/17 Energipolitik Repsol Butano DISA Gas
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - energi - sektoren for flydende petroleumsgas - forbrugerbeskyttelse - forpligtelse af almindelig økonomisk interesse - maksimumspris på gas på flaske - forpligtelse til at foretage levering til husstande - artikel 106 TEUF - direktiv 2003/55/EF, 2009/73/ EF og 2006/123/ EF - fortolkning af dom af 20. april 2010, Federutility m.fl. (C-265/08, EU:C:2010:205) - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-473/17 Energipolitik Repsol Butano DISA Gas - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.46672
Hungary, Exemption from the excise duty of the fuel used in rail and inland waterway transportation (Decision)

Member State: Hungary
Region: Hungary
Primary Objective: Environmental protection
Sector: H.49.1 - Passenger rail transport, interurbanH.49.2 - Freight rail transportH.50.3 - Inland passenger water transportH.50.4 - Inland freight water transport
Aid instrument: Tax allowance
Case Type: Scheme
Duration: until 30.04.2023
Notification or Registration Date: 24.10.2016
DG Responsible: Competition DG
Expenditures (in Millions): 2017: HUF 3847.3952016: HUF 02015: HUF 02014: HUF 0
Related Cases: SA.23174
2016/N
Decision on 12.04.2017: Decision not to raise objections
Decision Text:

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og flydende gas, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og flydende gas, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse