Energinyt 2023, uge 12

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Energiklagenævnets afgørelse i sag om klage over strategisk miljøvurdering (SMV) af Planen for Thor Havvindmøllepark

Energiklagenævnets afgørelse i sag om delvis tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 8700 Horsens

Energiklagenævnet afgørelse i sag om anmodning om genoptagelse af nævnets afgørelse om klagefrist vedrørende klage over afslag på ansøgning om udbetaling af tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 5500 Middelfart

Energiklagenævnets afgørelse i sag om delvis udbetaling af tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende A1, 2860 Søborg


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over Forsyningstilsynets afgørelse om ændring af Energinets metode for indkøb af energi til modhandel
Høring. Energinet anmeldte den 3. februar deres ændringer til Energinets metode for indkøb af energi til modhandel. Forsyningstilsynet godkendte den oprindelige metode i afgørelse nr. 21/01999 den 28. juni.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-03-2023 - 25-04-2023

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 20-04-2023 dom i C-282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 14, 15 og 24 - ladestandere for elektriske køretøjer - tilvejebringelse af udstyr til opladning af elektriske køretøjer, levering af den nødvendige elektricitet samt teknisk bistand og IT-tjenester - kvalificering som »levering af varer« eller »levering af ydelser«

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 68 Forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion. (indtægtsloftsloven).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 69 Forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag.

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-23 fra Noreco vedrørende foretræde om solidaritetsbidraget

Almindelig del

Bilag

Bilag 83

Oversigt over planlagte faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område

Bilag 92

Forslag til finanslov for 2023 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Spørgsmål og svar

Spm. 91

Vil ministeren redegøre for skattereglerne vedr. prisafdækning, og hvorledes disse indgår i den skattepligtige indkomst for bl.a. el-producenter? Vil ministeren herudover kommentere på, at Ørsted ikke har betalt selskabsskat i Danmark i 2021 og 2022 på grund af sin afdækning af strømsalget i begge år, jf. artiklen ”Ørsted tjener milliarder, men betaler 0 kr. i dansk selskabsskat – her er forklaringen”, Børsen, den 3. februar 2023? (https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/derfor-slipper-orsted-med-at-betale-0-kr-i-selskabsskat?b_source=orsted&b_medium=row_1&b_campaign=list_1). Vil ministeren endvidere redegøre for, hvorfor prisafdækning er en del af den skattepligtige indkomst for el-producenter samt hvorvidt prisafdækning påvirker den faktiske omkostning ved at producere el?  Svar  

Spm. 92

Vil ministeren redegøre for el-producenternes skattebetalinger i 2021 og 2022? Vil ministeren dertil redegøre for, hvorvidt el-producenterne havde en fortjeneste på elproduktionen i 2021 og 2022, såfremt tab og gevinster på prisafdækning ikke indgik i opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst? Vil ministeren opgøre, hvordan det vil påvirke skatteprovenuet i 2021 og 2022, såfremt tab og gevinster på prisafdækning ikke indgik i opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst?  Svar  

Spm. 93

Vil ministeren redegøre for, hvilket provenu indtægtsloftet på elproduktionen forventes at medføre for perioden 1. december 2022 – 31. januar 2023? Vil ministeren opgøre, hvad provenuet er for perioden 1. december 2022 – 31. januar 2023, hvis det antages, at de realiserede indtægter opgøres på henholdsvis 1) uge-, 2) dags- og 3) timebasis i stedet for månedsbasis? Vil ministeren dertil oplyse, hvorvidt Tyskland har indført indtægtsloftet med udgangspunkt i indtægter på timebasis?  Svar