Energinyt 2020, uge 13

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Sagsfremstilling i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling om fuldt medhold

Nyt fra Forsyningstilsynet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

Sagsfremstilling i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling om fuldt medhold

Ombudsmanden afsluttede den 5. september 2019 en undersøgelse om sagsfremstilling og retsmøde i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse om fuldt medhold (sag nr. 18/04683). I forlængelse heraf indledte ombudsmanden af egen drift en ny undersøgelse om indholdet af og fremgangsmåden i forbindelse med udsendelse af sagsfremstillinger i den pågældende sagstype.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Tilkendegivelse vedr. Dansk Energis anmeldelse af standardaftale for tilslutning med begrænset netadgang
Tilsynsafgørelse, el. Dansk Energi anmeldte den 22. juni 2018 ’Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang’ (Standardaftale) og ’Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang’ (Vejledning) til Sekretariatet for Energitilsynet (herefter Forsyningstilsynet) i medfør af elforsyningslovens § 73 b.

Metodegodkendelser for Evonet A/S
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet godkender en række metoder, som elnetvirksomhederne bruger til at fastsætte vilkår og beregne prisen på transport af el i elnettet, gebyrstørrelser m.m.

Dinel A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Vordingborg Elnet A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Afgørelse om stedligt tilsyn hos Energi Ikast Varme A/S
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har den 26. marts 2019 gennemført et omkostningstilsyn ved Energi Ikast Varme A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Godkendelse af regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Hansa
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har i denne sag taget stilling til Energinets forslag om regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i Kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa), der udvider den hidtidige regionale ordning for de dansk-tyske budområdegrænser til også at omfatte den dansk-nederlandske budområdegrænse.

Videbæk Elnet A/S - udmelding af indtægtsramme for reguleringsåret 2017
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet har truffet afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017

Ry Varmeværk kan ikke meddeles undtagelse fra henlæggelsesreglerne
Tilsynsafgørelse, varme. Ry Varmeværk kan ikke meddeles undtagelse fra henlæggelsesreglerne, jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 11.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-03-2020 - 28-04-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Om et egetforbrug af energiprodukter, der sker på producentens anlæg, kan pålægges punktafgiften for mineralolier, for så vidt som der fremstilles produkter, som ikke er energiprodukter

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 344

Hvor meget forventer ministeren, at Coronakrisen vil medføre af prisfald på boligmarkedet, og hvad vil konsekvensen være for det nye ejendomsvurderingssystem, der hovedsageligt danner de nye vurderinger ud fra historiske salgspriser? Risikerer man ikke, at vurderingerne kan blive mange procent for høje, hvis boligpriserne som forventet vil falde grundet økonomisk afmatning og højere renter?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse