Energinyt 2020, uge 14

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Vi holder påskeferie og udkommer igen den 20. april.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ændringer i lov om energinet mv. tilbagetaget
Energiklagenævnet afviser klage i Verdo Varme sagskomplekset
Styrk din virksomheds likviditet ved fremskyndet tilbagebetaling af elafgiften

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Styresignaler
Genoptagelse - praksisændring vedr. overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes - styresignal
El-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - Styresignal

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændringer i lov om energinet mv. tilbagetaget

Klima-, energi-, og forsyningsministeren har trukket tidligere fremsat lovforslag i om ændring af lov om energinet, [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Energiklagenævnet afviser klage i Verdo Varme sagskomplekset

Energiklagenævnet traf den 19. marts 2020 afgørelse om 1) afvisning af klage over Forsyningstilsynets skrivelse af [...]


PwC

Styrk din virksomheds likviditet ved fremskyndet tilbagebetaling af elafgiften

Er din virksomhed udfordret på likviditet, kan du øge dit cash flow ved at gøre brug af fremskyndet tilbagebetaling af elafgift.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Stadfæselse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om energimærkning

Ophævelse af Syddjurs Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Ophævelse og hjemvisning af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Politisk aftale om flere ladestandere og grønnere erhvervstransport

Regeringens hovedprioritet er lige nu at håndtere coronakrisen, men klimakrisen er ikke forsvundet, og det er klimaambitionerne heller ikke. I dag har regeringe..Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse - praksisændring vedr. overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes - styresignal

SKM2020.145.SKTST

Ændring af praksis om overskudsvarmeafgift som følge af Skatterådets bindende svar af 24. oktober 2017, SKM2017.647.SR.

Det skal til orientering nævnes, at der ved lov 138 af 25. februar 2020 er vedtaget en omlægning af reglerne for overskudsvarme. Omlægningen er endnu ikke sat i kraft.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: El-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - Styresignal

SKM2020.142.SKTST

Styresignalet drejer sig om ændring af praksis om opgørelse af varmeproduktion under el-patronordningen som følge af SKM2018.538.LSR og fastlæggelsen af proceduren for anmodninger om genoptagelse vedrørende godtgørelse efter el-patronordningen fra og med 1. april 2009.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1451355
Momsfradrag - dokumentation
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms og godtgørelse af vand- og energiafgift for en række bogførte udgifter på grund af manglende dokumentation. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-03-2020


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse
Oprettelsesdato: 03-04-2020
Høringsfrist: 13-05-2020

Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr (skrotningsordningen)
Oprettelsesdato: 03-04-2020
Høringsfrist: 13-05-2020

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Oprettelsesdato: 03-04-2020
Høringsfrist: 13-05-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-04-2020 - 05-05-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Om et egetforbrug af energiprodukter, der sker på producentens anlæg, kan pålægges punktafgiften for mineralolier, for så vidt som der fremstilles produkter, som ikke er energiprodukter

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling


Indholdsfortegnelse