Energinyt 2019, uge 16

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste


 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, varme. Frist: 03.05.2019
Teknisk høring af ”Vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier” for varmevirksomheder omfattet af ny økonomisk regulering


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-04-2019 - 21-05-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-294/18 Energipolitik Oulun Sähkönmyynti
Dato: 02-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - energieffektivitet - direktiv 2012/27/EU - artikel 11, stk. 1 - omkostninger ved adgang til målings- og faktureringsoplysninger - slutkunders ret til gratis at modtage alle deres fakturaer og faktureringsoplysninger for energiforbrug - el-grundgebyr - rabat på el-grundgebyret, som en elleverandør giver de kunder, der har valgt at modtage elektronisk faktura

Tidligere dokument: C-294/18 Energipolitik Oulun Sähkönmyynti - Dom
Tidligere dokument: C-294/18 Oulun Sähkömyynti - Ny sag

Dom C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl.
Dato: 15-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - begrebet »statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler« - foranstaltninger med henblik på kompensation til leverandører af tjenesteydelser af offentlig interesse i elektricitetssektoren - begrebet »støtte, som påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne«, og »som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene« - begrebet »selektiv fordel« - tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse - kompensation af omkostninger forbundet med gennemførelsen af forpligtelser til offentlig tjeneste

Tidligere dokument: C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl. - Indstilling


Indholdsfortegnelse