Energinyt 2020, uge 16

Kære læser

Jeg håber, du har haft en god påske.

Hermed Energinyt for de sidste 14 dage.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste


 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Påtale vedrørende Velkommen A/S’ indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og produktoplysninger på egen hjemmeside
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har i uge 43, 2019 gennemført en kontrol af samtlige elhandelsvirksomheder, der udbyder produkter til forbrugere med et årligt forbrug op til 100.000 kWh, vedrørende indberetning af kombinationsprodukter til elpris.dk og oplysninger om kombinationsprodukter på virksomhedens egen hjemmeside.

Afgørelse om markedsmæssighed af Dinel A/S´ koncerninterne aftale i kontrolåret 2014
Tilsynsafgørelse, energispare. Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) besluttede den 19. december 2017 at gennemføre en bagudrettet kontrol af aftalers markedsmæssighed på området for energibesparelser. Dinel A/S (tidligere AURA el-net ØE A/S) blev ved mail af 9. februar 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelseri kontrolåret 2014.

Godkendelse af TSO-afregning af tilsigtede og utilsigtede udvekslinger af energi inden for det nordiske synkronområde
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldelse af 18. februar 2020 af et forslag til regler for afregning mellem transmissionssystemoperatører af tilsigtede og utilsigtede udvekslinger af energi inden for det nordiske synkronområde.

Aførelse af Energinets forslag til fordeling af de regionale omkostninger i Norden
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet godkender, at regionale omkostninger til koblingen af el-markedet i Norden fra 2017 fordeles med en fjerdedel til hver af de nordiske lande.

Afgørelse af Energinets forslag til fordeling af de regionale omkostninger i Norden
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet godkender, at regionale omkostninger til koblingen af el-markedet i Norden fra 2017 fordeles med en fjerdedel til hver af de nordiske lande.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til vejledning om varslingsfrister efter varmeforsyningsloven
Oprettelsesdato: 15-04-2020
Høringsfrist: 18-05-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-04-2020 - 19-05-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Om et egetforbrug af energiprodukter, der sker på producentens anlæg, kan pålægges punktafgiften for mineralolier, for så vidt som der fremstilles produkter, som ikke er energiprodukter

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling


Indholdsfortegnelse