Energinyt 2021, uge 17

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Enkelte ændringer i bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg
Ny indberetning til Forsyningssekretariatet vedr. lånefinansiering for vandselskaber underlagt vandsektorloven
Tinglysningsafgift for tidligere varmeværk

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Tinglysningsafgift for tidligere varmeværk

Retten i Randers har den 15. april 2021 afsagt en dom angående fastsættelsen af tinglysningsafgiften for [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Enkelte ændringer i bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Den 12. april 2021 blev ”Projektbekendtgørelsen” om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningstillæg [...]


PwC

Ny indberetning til Forsyningssekretariatet vedr. lånefinansiering for vandselskaber underlagt vandsektorloven

Den årlige indberetning til Forsyningssekretariatet er netop overstået den 15. april, for så vidt angår langt størstedelen af de data, vandselskaberne skal...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Council Implementing Decision authorising Croatia to apply a tax exemption to gas oil used to operate machinery in humanitarian demining in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC - Adoption

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af danmark til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 461

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra Ennogie ApS anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 22. april 2021 om mulighed for fradrag for solcelleintegrerede tage, jf. SAU alm. del - bilag 218.  Svar