Energinyt 2020, uge 18

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Nødberedskaber og skattefritagelse
Praksisændring vedrørende overskudsvarmeafgift
Muligheden for godtgørelse af elafgift overses stadig

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Praksisændring vedrørende overskudsvarmeafgift

Skatteforvaltningen har den 3. april 2020 udsendt et nyt styresignal vedrørende en ændring af praksis om [...]


BDO

Nødberedskaber og skattefritagelse

Forsyningsselskaber har under Corona-krisen etableret nødberedskaber, så værkerne vil være i stand til at hjælpe hinanden i det omfang, der er behov for - fx ved at et værk køber medarbejdere ind fra et andet værk.


BDO

Muligheden for godtgørelse af elafgift overses stadig

I en tid, hvor likviditet er en mangelvare i mange virksomheder, er det vigtigt at være opmærksom på muligheden for refusion af elafgift via momsregnskabet. Det overser en del mindre virksomheder desværre.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på nettoafregning

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på nettoafregning i henhold til nettoafregningsbekendtgørelsens § 9, stk. 2, nr. 4, men hjemvisning af sagen til fornyet behandling vedrørende dispensationsmuligheden efter bekendtgørelsens § 9, stk. 3

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Stadfæstelse af Kalundborg Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Ophævelse og hjemvisning af Energinets afgørelse om afslag på tilsagn om nettoafregning, da klager er egenproducent af elektricitet efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metodeændringer i markedsfor-skrift H2
Høring. Forsyningstilsynet modtog den 2. april 2020 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende markedsforskrift H2.

Forsyningstilsynet sender tre bekendtgørelser i høring
Høring. Høringerne vedrører ny bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet og ændringsbekendtgørelser om gebyrer på El- og naturgasområdet

Høring over udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldelse af ændring af ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark” vedrørende aFRR erstatningskøb
Høring. Forsyningstilsynet modtog den 17. februar 2020 en anmeldelse fra Energinet om ændring af ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark” vedrørende aFRR erstatningskøb.

Afgørelse om forrentning af indskudskapital for åre 2020 for Forsyning Helsingør Varme A/S
Tilsynsafgørelse, varme. Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Forsyning Helsingør Varme A/S i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2020 på i alt 155.984 kr.

Afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2019 og 2020 for Aalborg Varme A/S
Tilsynsafgørelse, varme. Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at indskudskapitalen, der anvendes til Aalborg Varme A/S’ anvendte indskudskapital er negativ for årene 2019 og 2020.

Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2020 for Frederikshavn Varme A/S
Tilsynsafgørelse, varme. Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Frederikshavn Varme A/S i priserne kan indregneforrentning af indskudskapital for år 2020 på i alt 600.648 kr.

Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2020 for Ringsted Fjernvarme A/S
Tilsynsafgørelse, varme. Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Ringsted Fjernvarme A/S i priserne kan indregneforrentning af indskudskapital for år 2020 på i alt 10.240 kr.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet og ændringsbekendtgørelser om gebyrer på El- og naturgasområdet
Oprettelsesdato: 28-04-2020
Høringsfrist: 19-05-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 311

Henvendelse af 30/4-20 fra Danske Vandværker om uklare regler for vandværkers sideordnede aktivitet

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse