Energinyt 2019, uge 19

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Udkast til styresignal
Genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber - udkast til styresignal

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber - udkast til styresignal

14-4539191

Styresignalet indeholder en ændring af praksis vedrørende opgørelsen af den skattemæssige indgangsværdi af aktiver og dermed afskrivningsgrundlaget i vand- og spildevandsselskaber. Praksisændringen sker på baggrund af Højesterets domme i sagerne SKM2018.627.HR og SKM2018.635.HR.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet  

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring – udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning
Oprettelsesdato: 09-05-2019
Høringsfrist: 22-05-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-05-2019 - 11-06-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl.
Dato: 15-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - begrebet »statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler« - foranstaltninger med henblik på kompensation til leverandører af tjenesteydelser af offentlig interesse i elektricitetssektoren - begrebet »støtte, som påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne«, og »som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene« - begrebet »selektiv fordel« - tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse - kompensation af omkostninger forbundet med gennemførelsen af forpligtelser til offentlig tjeneste

Tidligere dokument: C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-706/17 Statsstøtte Achema m.fl. - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

State aid: Commission approves provisional measure ensuring security of local electricity supply in Slovakia

 


Indholdsfortegnelse