Energinyt 2020, uge 19

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Vordingborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Metodegodkendelser for Vores Elnet A/S
Tilsynsafgørelse, el. Energitilsynet godkender en række metoder, som elnetvirksomhederne bruger til at fastsætte vilkår og beregne prisen på transport af el i elnettet, gebyrstørrelser m.m.

Afgørelse om opdeling af langsigtet overførselskapacitet for CCR Hansa
Tilsynsafgørelse, el. I denne sag skal Forsyningstilsynet tage stilling til Energinets anmeldelse af metoden til opdeling af langsigtet overførselskapacitet i kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa). Formålet med metoden er at fastsætte en fordeling af den langsigtede overførselskapacitet imellem produkterne, der sælges som langsigtede transmissionsrettigheder på års- og månedsbasis

Høring - Energinets anmeldelse af metode for vilkår for reserveforsyning af el til Bornholm, Læsø og Anholt
Høring. Energinet har anmeldt en metode for vilkår for reserveforsyning af el til visse danske øer. Umiddelbart gælder anmeldelsen Bornholm, men det forventes at de anmeldte vilkår også vil kunne finde anvendelse for Læsø og Anholt.


Indholdsfortegnelse