Energinyt 2020, uge 20

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Opgørelse af mængden af spildevand for ejendomme udenfor kloakeret område

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afvisning af klage over vilkår for rådighedstariffer for egenproducenter

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg til solcelleanlæg

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg til solcelleanlæg


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

NordREG høring: Forslag til metode til at evaluere forwardmarkedet på el
Høring. De nordiske energiregulatorer, NordREG, inviterer hermed aktører på elmarkedet til at kommentere på et fælles nordisk forslag til metode til at evaluere forwardmarkedet


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Opgørelse af mængden af spildevand for ejendomme udenfor kloakeret område

SKM2020.193.SR

Skatterådet kan bekræfte, at afgiftsgrundlaget for spildevandsafgiften for mindre egenudledere kan fastsættes til 170 m3 pr. ejendom- dog skal der korrigeres, hvis der er boligenheder på ejendommen.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at afgiftsgrundlaget for ejendomme, hvor der kun er boligenheder, kan fastsættes til 170 m3. I den situation skal afgiftsgrundlaget fastsættes ud fra den mængde vand, som der betales afgift af efter vandafgiftsloven.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

directive 2009/73/ec of the european parliament and of the council of 13 july 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing directive 2003/55/ec

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 322

Henvendelse af 6/5-20 fra KL om permanent lav elafgift til elbusser

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse