Energinyt 2020, uge 23

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Vedtagelse af en række energilove
Forsyningstilsynet har godkendt en række af Energinets metodeændringer
Ændring af CO2-kvote lov
Regeringen har præsenteret et nyt varmeudspil

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Vedtagelse af en række energilove

Følgende lovforslag er vedtaget af Folketinget 26. maj 2020:


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Forsyningstilsynet har godkendt en række af Energinets metodeændringer

Forsyningstilsynet har 18. maj 2020 godkendt Energinets metodeændring af 17. februar 2020 vedrørende [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændring af CO2-kvote lov

Klima-, energi og forsyningsministeren har sendt et forslag til ændring af CO2-kvote loven i høring. Formålet med [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Regeringen har præsenteret et nyt varmeudspil

Efter lang tids venten har regeringen præsenteret et nyt varmeudspil den 16. maj 2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelse om markedsmæssigheden af Verdo Hillerød Elnet A/S' (nu N1 Hillerød A/S) aftaler om energibesparelser for kalenderåret 2014
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den af Verdo Hillerød Elnet A/S (nu N1 Hillerød A/S) fremsendte dokumentation ikke kan godtgøre, at rammeaftalen af 17. december 2012 med Energirådgivningen var markedsmæssig.

Godkendelse af fælles regler for afregning af tilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne TSO’er
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet (FSTS) har i denne sag taget stilling til, om Energinets anmeldelse af 26. marts 2020 af et forslag til fælles regler for afregning af tilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne transmissionssystemoperatører (TSO’er) kan godkendes efter Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL).

Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Helsinge Fjernvarme A.m.b.a.’s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende Helsinge Fjernvarme A.m.b.a.’s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Vejen Varmeværk A.m.b.a.’s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende Vejen Varmeværk A.m.b.a.’s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. TREFOR Varme A/S’ omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende TREFOR Varme A/S’ omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning
Oprettelsesdato: 04-06-2020
Høringsfrist: 09-07-2020


Indholdsfortegnelse