Energinyt 2019, uge 24

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Reglerne for nedsat elafgift i blandede ejendomme med elvarme

Domme
Kulafgiftsloven - kuldioxidafgiftsloven - affaldsvarmeafgift - tillægsafgift - kuldioxidafgift - afgiftspligtig mængde - opgørelse og udbetaling af negative afgiftstilsvar

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

BDO

Reglerne for nedsat elafgift i blandede ejendomme med elvarme

Hvis ejeren af en blandet ejendom stopper med selv at bruge erhvervsdelen og i stedet udlejer denne til tredjemand, vil dette ofte medføre, at adgangen til reduceret elafgift på grund af elvarme ophører. Det overses af mange.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Kulafgiftsloven - kuldioxidafgiftsloven - affaldsvarmeafgift - tillægsafgift - kuldioxidafgift - afgiftspligtig mængde - opgørelse og udbetaling af negative afgiftstilsvar

SKM2019.306.VLR

Sagsøgeren havde for flere afgiftsperioder (måneden) i årene 2010-2013 angivet og fået udbetalt negative afgiftstilsvar for affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og kuldioxidafgift.

De negative afgiftstilsvar var opstået ved, at sagsøgeren i de omhandlede måneder udelukkende havde fyret med ikke-afgiftspligtige brændsler i form af biomasseaffald, hvis energiindhold sagsøgeren havde fratrukket ved opgørelsen af de afgiftspligtige mængder efter reglerne i kulafgiftsloven § 5, stk. 3 og 8, og kuldioxidafgiftslovens § 5, stk. 3. Efter disse regler kunne der rent beregningsteknisk opgøres negative afgiftspligtige mængder for de omhandlede måneder. Disse opgørelser af negative afgiftspligtige mængder dannede grundlag for sagsøgerens opgørelse og angivelse af negative afgiftstilsvar.

Landsretten fandt, at der efter ordlyden af afregningsreglerne i kulafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven og efter en naturlig sproglig forståelse af reglerne i lovene for opgørelse af den afgiftspligtige mængde ikke kan angives negative mængder af varme, affald og kuldioxid, hvoraf der skal betale afgift. Sagsøgeren kunne derfor ikke angive en negativ mængde, der kunne medføre udbetaling af negative afgiftstilsvar.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

State aid: Commission approves introduction of stringent emission limits in Italian capacity mechanism

State aid: Commission approves €5.4 billion support for production of electricity from renewable sources in Italy

 


Indholdsfortegnelse