Energinyt 2021, uge 25

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Bindende svar
Elpatronordningen Kraftvarmekapacitet Tredjemand

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elpatronordningen Kraftvarmekapacitet Tredjemand

SKM2021.325.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne opnå kraftvarmekapacitet efter elpatronordningen ved at medregne kapacitet fra et andet kraftvarmeværk, da spørger selv skulle opfylde kravet om kraftvarmekapacitet, og betingelserne for at indregne andre værkers kapacitet efter SKM2015.570.SKAT ikke var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker, BEK nr 1362 af 21/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål (HB 2021), BEK nr 1352 af 18/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, BEK nr 1396 af 23/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse