Energinyt 2021, uge 26

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt. Dette er sæsonens næstsidste Energinyt. Vi udkommer også med nyheder for uge 27 og holder så - som vi plejer - sommerpause.

VIGTIG BESKED: Når sommerferien er slut, genindføres adgangskontrollen på Energinyt. Jeg skal nok, i den første Energinytefter sommerferien, skrive hvordan du skal forholde dig,

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Takstfastsættelse efter vandsektorloven og vandforsyningsloven
Samtidighed mellem fjernvarmeselskabernes priser og omkostninger
Procedure for nedlukning af værker

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen


 

Artikler og interessante links

BDO

Takstfastsættelse efter vandsektorloven og vandforsyningsloven

Da vandsektorloven og den dertilhørende økonomiske regulering blev indført, blev det bestemt, at den økonomiske regulering i vandsektorloven ikke gik forud for den gældende hvile-i-sig-selv (HISS) regulering efter vandforsyningsloven. De to love er sideordnede, Og det har til tider givet...


BDO

Samtidighed mellem fjernvarmeselskabernes priser og omkostninger

Forsyningstilsynet har i maj 2021 sendt analysen ”Samtidigheden mellem fjernvarmeselskabernes priser og omkostninger” i høring. Analysen belyser, hvilke konsekvenser, det har for forbrugerne, at det såkaldte samtidighedsprincip ikke efterfølges, når fjernvarmeselskaberne i overensstemmelse med...


BDO

Procedure for nedlukning af værker

At nedlukke sit fjernvarmeværk er ikke det samme som at lukke et normalt selskab. Dette skyldes både varmeforsyningslovens begrænsninger og det faktum, at et fjernvarmeselskab typisk er stiftet som et a.m.b.a. At nedlukke et fjernvarmeværk kan derfor skabe mange spørgsmål – dem vil vi give svar...


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget), BEK nr 1481 af 29/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen, BEK nr 1460 af 25/06/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger
Oprettelsesdato: 30-06-2021
Høringsfrist: 11-08-2021


Indholdsfortegnelse