Energinyt 2021, uge 31

Kære læser !

Så er sommerferien slut hos Skatteforlaget og vi starter sæsonen med at samle op på nyhederne de sidste fire uger.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af elbiler hos boligforening

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring af udkast til afgørelse om godkendelse af EPEX SPOT SE’s udgifter til den europæiske markedskobling
Høring. EPEX SPOT SE ansøgte Forsyningstilsynet den 17.januar 2020 om dækning af udgifter til at oprette og ændre day-ahead og intraday-markedskoblingerne for 2017 via de danske nettariffer.

Høring af udkast til afgørelse om godkendelse af Nord Pool EMCO’s udgifter til den europæiske markedskobling
Høring. Nord Pool European Market Coupling Operator (Nord Pool EMCO) ansøgte Forsyningstilsynet den 30.juli 2019 om dækning af udgifter til at oprette og ændre day-ahead og intraday-markedskoblingerne for 2017 via de danske nettariffer.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af elbiler hos boligforening

SKM2021.384.SR

Spørgsmålene drejede sig om, hvorvidt betingelserne for elafgiftsgodtgørelse var opfyldt for ladestandere, der blev anvendt til opladning af batterier til elbiler. Der var tale om transaktioner vedrørende opladning af elbiler mellem Spørger (ladestandervirksomheden) og en boligforening (kunden), hvor der skete opladning af elbiler, som var tilknyttet lejemålene i boligforeningen.

I spørgsmål 1 blev der spurgt om Spørger var berettiget til godtgørelse af elafgiften i henhold til § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012, med senere ændringer af elektricitet forbrugt i ladestandere til opladning af batterier til registrerede elbiler for kunden i form af boligforeningen, hvis Spørger afholdte elomkostningen.

I spørgsmål 2 blev der spurgt om Spørger var berettiget til godtgørelse af elafgiften, hvis det i stedet var boligforeningen, der afholdte elomkostningen.

Forudsat at betingelserne for godtgørelse jf. § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 med senere ændringer var opfyldt, og Spørger derved opfyldte kravet om, at ladestanderne blev drevet for Spørgers regning og risiko, og kravet om at være involveret i driften af ladestanderen, kunne Skatterådet svare bekræftende. Det var herunder forudsat, at boligforeningen ikke viderefakturerede elafgiften til lejemålene i spørgsmål 2.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 233 Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 06-08-2021
Høringsfrist: 16-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-08-2021 - 07-09-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-341/20 Kommissionen mod Italie (Droits d’accise - Carburant des bateaux de plaisance)
Dato: 16-09-2021
Fiskale bestemmelser

Fritagelse for punktafgift for motorbrændstof, der anvendes af fritidsfartøjer, medmindre disse fartøjer er genstand for en charterkontrakt. Europa-Kommissionen mod Republikken Italien

Indstilling C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Dato: 30-09-2021
Fiskale bestemmelser

Polsk fritagelse for punktafgift for energiprodukter, som anvendes af energiintensive virksomheder. Sag anlagt den 16. marts 2020 - Europa-Kommissionen mod Republikken Polen


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 289

EU-nyt: Klar til 55-pakken

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse