Energinyt 2021, uge 32

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Ændring af Energistyrelsens afgørelse i sag om tilladelse til ombygning af Østkraft Produktion A/S’ kraftværk blok 6

Afvisning af klage i sag om afslag på ansøgning om udbetaling af tilskud til et energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen [XXX], 4760 Vordingborg

Afvisning af klage i sag om ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til et energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 8340 Malling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-08-2021 - 14-09-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative)
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra a) - afgiftslempelse for energi- og elektricitetsforbrug til fordel for energiintensive virksomheder - fakultativ nedsættelse - fremgangsmåden for tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med bestemmelser i national ret, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til dette direktiv - betaling af renter - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative) - Dom

Dom C-341/20 Kommissionen mod Italie (Droits d’accise - Carburant des bateaux de plaisance)
Dato: 16-09-2021
Fiskale bestemmelser

Fritagelse for punktafgift for motorbrændstof, der anvendes af fritidsfartøjer, medmindre disse fartøjer er genstand for en charterkontrakt. Europa-Kommissionen mod Republikken Italien

Indstilling C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Dato: 30-09-2021
Fiskale bestemmelser

Polsk fritagelse for punktafgift for energiprodukter, som anvendes af energiintensive virksomheder. Sag anlagt den 16. marts 2020 - Europa-Kommissionen mod Republikken Polen


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 614

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige konsekvens vil være af at harmonisere afgifterne, så biogassen til biogaslastbiler ikke koster mere end diesel til en diesellastbil.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse