Energinyt 2021, uge 33

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Højesteret: Spildevandsselskab har forsyningspligt ved omdannelse af erhvervsejendomme og skal betale godtgørelse ved overtagelse af private spildevandsanlæg
Nogle virksomheder kan få rabat på deres vandafledningsbidrag
Skattestyrelsen regulerer 10 år ved fejl i godtgørelse af elafgift

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste


 

Artikler og interessante links

BDO

Nogle virksomheder kan få rabat på deres vandafledningsbidrag

Virksomheder med et vandforbrug på over 500 m3 om året kan få rabat på deres bidrag, hvis de tilmelder sig en særlig trappemodel. Tilmeldingsfristen for virksomheder, der ikke allerede er tilmeldt, udløber snart.


PwC

Højesteret: Spildevandsselskab har forsyningspligt ved omdannelse af erhvervsejendomme og skal betale godtgørelse ved overtagelse af private spildevandsanlæg

Højesteret afgjorde for nylig, at HOFOR Spildevand København A/S havde forsyningspligt til de nye boligmatrikler. der blev etableret på en tidligere tilsluttet...


PwC

Skattestyrelsen regulerer 10 år ved fejl i godtgørelse af elafgift

Skattestyrelsen regulerer 10 år ved fejl i godtgørelse af elafgift. Landsskatteretten giver Skattestyrelsen medhold heri.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), LBK nr 1693 af 16/08/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-08-2021 - 21-09-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative)
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra a) - afgiftslempelse for energi- og elektricitetsforbrug til fordel for energiintensive virksomheder - fakultativ nedsættelse - fremgangsmåden for tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med bestemmelser i national ret, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til dette direktiv - betaling af renter - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative) - Dom

Dom C-341/20 Kommissionen mod Italie (Droits d’accise - Carburant des bateaux de plaisance)
Dato: 16-09-2021
Fiskale bestemmelser

Fritagelse for punktafgift for motorbrændstof, der anvendes af fritidsfartøjer, medmindre disse fartøjer er genstand for en charterkontrakt. Europa-Kommissionen mod Republikken Italien

Indstilling C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Dato: 30-09-2021
Fiskale bestemmelser

Polsk fritagelse for punktafgift for energiprodukter, som anvendes af energiintensive virksomheder. Sag anlagt den 16. marts 2020 - Europa-Kommissionen mod Republikken Polen


Indholdsfortegnelse