Energinyt 2021, uge 34

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

SKM-meddelelse
Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet

Bindende svar
Elvarmeafgift - Elopvarmning af bofællesskab - Fællesanlæg

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet

SKM2021.432.SKTST

Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet. Den nye aftale har virkning fra offentliggørelsen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elvarmeafgift - Elopvarmning af bofællesskab - Fællesanlæg

SKM2021.441.SR

Spørger er et interessentskab. Interessenternes boliger i bofællesskabet får leveret strøm fra det almindelige elnet via ét aftagenummer og fra interessentskabets vindmølle. Boligerne er hver især registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at de boliger, som forsynes med strøm, kan benytte den reducerede elvarmesats i elafgiftslovens § 6, stk. 1, 1. pkt., for den del af deres strømforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt pr. boligenhed.

Efter elafgiftslovens § 6, stk. 3, skal den enkelte boligenhed 1) være registreret i BBR som fx elopvarmet helårsbolig og 2) have eget aftagenummer eller et aftagenummer, der alene vedrører et fælles varmeanlæg.

En bekendtgørelse udstedt efter BBR-loven definerer begrebet "boligenhed" som et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang eller indgang, der skal være afgrænset og fysisk adskilt fra andre boligenheder. Efter denne definition kan interessenternes boliger ikke anses for at være én samlet boligenhed. Betingelsen om, at boligen skal have eget aftagenummer, var ikke opfyldt.

Der er kun ét aftagenummer, der sidder på vindmøllen. Betingelsen om, at der skal være tale om et aftagenummer, der alene vedrører et fælles varmeanlæg, var ikke opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-08-2021 - 28-09-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative)
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra a) - afgiftslempelse for energi- og elektricitetsforbrug til fordel for energiintensive virksomheder - fakultativ nedsættelse - fremgangsmåden for tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med bestemmelser i national ret, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til dette direktiv - betaling af renter - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative) - Dom

Dom C-341/20 Kommissionen mod Italie (Droits d’accise - Carburant des bateaux de plaisance)
Dato: 16-09-2021
Fiskale bestemmelser

Fritagelse for punktafgift for motorbrændstof, der anvendes af fritidsfartøjer, medmindre disse fartøjer er genstand for en charterkontrakt. Europa-Kommissionen mod Republikken Italien

Indstilling C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Dato: 30-09-2021
Fiskale bestemmelser

Polsk fritagelse for punktafgift for energiprodukter, som anvendes af energiintensive virksomheder. Sag anlagt den 16. marts 2020 - Europa-Kommissionen mod Republikken Polen


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

WP 1017 - Spanish consultation reduced rate electricity - EN.pdf

 


Indholdsfortegnelse