Energinyt 2019, uge 35

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Vandselskabers undtagelse fra økonomisk regulering og skattepligt
Godtgørelse af energiafgifter kan være indberetningspligtig

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Vandselskabers undtagelse fra økonomisk regulering og skattepligt

Energistyrelsen har den 23. august udsendt et høringsudkast til en lov, som skal udmønte den politiske aftale af 22. november 2018 om mindre vandselskabers mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering af vandsektoren samt skattepligt.


Deloitte

Godtgørelse af energiafgifter kan være indberetningspligtig

Godtgørelse af energiafgifter kan i visse tilfælde udgøre statsstøtte. Virksomheder, der modtager afgiftsgodtgørelse, kan derfor være forpligtede til at indberette det godtgjorte beløb. Fristen for godtgørelse modtaget i 2018 er 1. september 2019.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges.
Oprettelsesdato: 27-08-2019
Høringsfrist: 23-09-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-09-2019 - 01-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen

Dom T-778/17 Statsstøtte Autostrada Wielkopolska mod Kommissionen
Dato: 24-10-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

WORKING PARTY ON ENERGY

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 29

Henvendelse af 30/8-19 fra Salling Efterskole om refusion på el i forbindelse med ønske om overgang til jordvarme

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse