Energinyt 2020, uge 35

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ny praksis for opgørelse af overskudsvarmeafgift

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

PwC

Ny praksis for opgørelse af overskudsvarmeafgift

Ny praksis for opgørelse af overskudsvarmeafgift giver mulighed for tilbagebetaling af tidligere betalt afgift.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets anmeldelse af en metode for vilkår og betingelser for udbud af reserveforsyning af elektricitet til Bornholm
Høring. Energinet har den 7. februar 2020 anmeldt en metode for vilkår og betingelser for udbud af reserveforsyning af elektricitet til Bornholm.

Godkendelse af vilkår og betingelser i udbud af systemgenoprettelsesreserve i Østdanmark
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynets har godkendt Energinets vilkår og betingelser i udbud af systemgenoprettelsesreserve i Østdanmark (DK2), der blev anmeldt til Forsyningstilsynet den 31. januar 2020

Afgørelse om Rønne Varme A/S’ henlæggelser for 2017-2020
Tilsynsafgørelse, varme. Forsyningstilsynet har besluttet at rejse sag om Rønne Varme A/S’ (herefter RV) henlæggelser i perioden 2017-2020 på i alt 43,291 mio. kr. Henvendelser fra varmeforbrugere samt mediedækning gav Forsyningstilsynet grundlag for at undersøge forholdet yderligere.

Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metodeanmeldelse vedrørende forskrifterne C1, C2, C3, D1 og I
Høring. Forsyningstilsynet sender hermed i offentlig høring: Udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metodeanmeldelse vedrørende forskrifterne C1, C2, C3, D1 og I.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lovforslag om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning
Oprettelsesdato: 24-08-2020
Høringsfrist: 13-09-2020

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
Oprettelsesdato: 26-08-2020
Høringsfrist: 23-09-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 31-08-2020 - 29-09-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-648/18 Energipolitik Hidroelectrica
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det indre marked for elektricitet - frie varebevægelser - artikel 35 TEUF - kvantitative udførselsrestriktioner - foranstaltninger med tilsvarende virkning - national foranstaltning, der pålægger elektricitetsproducenterne at udbyde al den elektricitet, som de råder over, på den pågældende medlemsstats centraliserede konkurrenceprægede marked

Tidligere dokument: C-648/18 Energipolitik Hidroelectrica - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse