Energinyt 2020, uge 39

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Høringsportalen

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., og lov om energiafgift af mineral-olieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmønt-ning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020)
Oprettelsesdato: 25-09-2020
Høringsfrist: 23-10-2020

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders regninger og faktureringsoplysninger til slutkunder
Oprettelsesdato: 25-09-2020
Høringsfrist: 29-10-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 445

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020)

Spørgsmål og svar

Spm. 717

Med aftale om erhverv- og iværksætterinitiativer fra 2017 og aftale om finansloven for 2019 er det aftalt, at hotellers rumvarmeafgift skal ligestilles med energiafgiftssatsen til procesforbrug for 2020. Der blev i finansloven for 2019 afsat 60 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i årene efter til af finansiere initiativet, men initiativet er endnu ikke udmøntet. Med forårets klimaaftale blev det aftalt, at elafgiften på rumvarme ligestilles med processatsen fra den 1. januar 2021. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, hvad det vil koste at gennemføre den resterende del af forslaget fra den 1. januar 2021, således at hotellers rumvarmeafgift ligestilles med satsen til procesforbrug for de resterende energikilder.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse