Energinyt 2020, uge 40

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Store afgiftsændringer på vej: Den grønne omstilling tager form

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

PwC

Store afgiftsændringer på vej: Den grønne omstilling tager form

Tidligere på året blev et flertal i Folketinget enige om en ny klimaaftale, hvis formål er at fremme Danmarks omstilling til grøn energi. Klimaaftalen har nu...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afvisning af klage over godkendelse af forundersøgelsesrapport vedrørende etablering af elproduktionsanlæg på havet ved Jammerland Bugt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over udmelding af prisloft for år 2021
Høring. Forsyningstilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen udmelde et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændningsanlæg senest den 15. oktober 2020 gældende for år 2021.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg
Oprettelsesdato: 02-10-2020
Høringsfrist: 30-10-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 676

Det oplyses i svar på SAU alm. del – spørgsmål 581 (folketingsåret 2020-2021), at det vurderes, at en selektiv indfasning af elafgiften på biobrændsler i fjernvarmen og i industrien, der er afgrænset ud fra økonomiske kriterier som værkernes afskrivning, ikke vil være forenelig med EU’s statsstøtteregler. Vil ministeren redegøre for, hvorfor dette ikke var vurderingen i forbindelse med forsyningssikkerhedsafgiften? Der bedes endvidere redegjort for, hvorledes der for andre brændsler, eksempelvis olie, er differentierede afgifter alt efter brug, og hvorfor dette ikke vurderes, at være i strid med EU’s statsstøtteregler. Endeligt bedes der foretaget en vurdering af, hvorvidt det vil være i strid med EU’s statsstøtteregler, såfremt man fjerner fritagelsen for elafgift for biobrændsel for alle værker, men med en indfasningsperiode for eksisterende værker, der ikke er afskrevne, herunder også om der er eksempler på differentieret indfasning i et afgiftssystem baseret på allerede foretagne investeringer.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse