Energinyt 2020, uge 41

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Regeringens lovprogram for det kommende...
Regeringens lovprogram 2020-21 på skatteområdet
Ny vejledning om trappemodellen for vandafledningsbidraget

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny vejledning om trappemodellen for vandafledningsbidraget

Energistyrelsen har udstedt en ny vejledning om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag.


Beierholm

Regeringens lovprogram for det kommende...

Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning den 6. oktober 2020 fremlagt lovprogrammet for det kommende år.


PwC

Regeringens lovprogram 2020-21 på skatteområdet

Regeringen har i forbindelse med åbningen af Folketinget præsenteret et lovkatalog om ændringer inden for skat, moms og afgifter.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Struer Kommunes afgørelse om pålæg af forblivelsespligt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets anmeldelse af en metode for vilkår og betingelser for udbud af en hurtig frekvensreserve (FFR) i budområdet Østdanmark (DK2)
Høring. Energinet har den 27. januar 2020 anmeldt en metode for FFR i DK2.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Energisparebekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 06-10-2020
Høringsfrist: 30-10-2020

Bekendtgørelser om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning m.v.
Oprettelsesdato: 09-10-2020
Høringsfrist: 06-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

end of written procedure council implementing decision authorising germany to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port in accordance with article 19 of directive 2003/96/ec - adoption

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 2

Regeringens lovprogram 2020-21

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser, såfremt alle lønsumsafgiftspligtige virksomheder ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af elafgift?  Svar  

Spm. 10

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser, såfremt virksomheder omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter) ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af energiafgifter?  Svar  

Spm. 12

Ser ministeren nogen udfordringer i at ligestille lønsumsafgiftspligtige virksomheder med momspligtige virksomheder? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse hvilke udfordringer.  Svar  

Spm. 740

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med henholdsvis 40 pct., 50 pct., 60 pct. og 70 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at der ikke indføres yderligere tiltag til nedbringelse af danske udledninger ud over de allerede vedtagne? Ministeren bedes tage højde for, at kvotesektoren allerede er kvotebelagt. Ministeren bedes oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP.  Svar  

Spm. 741

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift på udledninger uden for kvotesektoren skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at direkte tilskud til VE udfases over en passende årrække? Ministeren bedes samtidig oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet samt BNP.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 38

Om at en CO2-afgift kan komme til at skævvride Danmark.  Svar  

Spm. S 39

Om en CO2-afgift, der ikke kommer til at koste arbejdspladser eller konkurrenceevne.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse