Energinyt 2020, uge 42

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Udkast til projektbekendtgørelse i høring: Større frihed til investeringer i (grøn) varmeproduktion

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

PwC

Udkast til projektbekendtgørelse i høring: Større frihed til investeringer i (grøn) varmeproduktion

Udkast til projektbekendtgørelsen er sendt i høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft fra januar 2021. Ændringerne har til formål at implementere dele...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om energimærkning

Afgørelse i sag om udtrædelse af fjernvarmeværk


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0001351
Tilbagebetaling af gasafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af gasafgift i henhold til den såkaldte el-patronordning, jf. gasafgiftslovens § 8, stk. 4. SKAT har anset anmodningen som for sent indsendt, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, 2.pkt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 21-09-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1436 af 12. oktober 2020 om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

berigtigelse til rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1436 af 12. oktober 2020 om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef ( eut l 331 af 12.10.2020 )

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1436 af 12. oktober 2020 om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 736

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 369 og 370 (folketingsåret 2013-14) med de seneste tilgængelige oplysninger vedrørende skyggepriser, under forudsætning af at afviklingen af PSO er fuldt gennemført?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse