Energinyt 2018, uge 43

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Høringsudkast vedr. ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende konteringsvejledning for varmeværker
Ophør af energisparetilskuddet, som vi...

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

BDO

Høringsudkast vedr. ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende konteringsvejledning for varmeværker

Forsyningstilsynet har nu udnyttet den hjemmel, som de fik i forbindelse med ændringen af varmeforsyningsloven, til at stille krav til standardisering af regnskabsføring af varmeværker og dataindberetning.


Beierholm

Ophør af energisparetilskuddet, som vi...

Lige inden sommerferien indgik alle folketingets partier en bred energiaftale. Aftalen fik bred presseomtale, bl.a. fordi den indeholder en ambition om større og flere havvindmølleparker og for nedsættelsen af elafgiften


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 09.11.2018
Høring - udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldte metoder i forskrift H1 og H3


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Bred politisk enighed om at erstatte naturgas med varmepumper
Forligskredsen bag energiaftalen er netop blevet enige om at ophæve produktionsbindingerne for de mindre fjernvarmeområder den 1. januar 2019. Værkerne får nu e..


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

State aid: Commission approves €200 million in public support for renewable energy for self-suppliers of electricity in France

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).
Fremsat den 25. oktober 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering af EFK
Høringsnotat
Høringssvar

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse