Energinyt 2020, uge 43

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Det bliver billigere at varme op med el

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Det bliver billigere at varme op med el

En lovændring sidestiller opvarmning med proces


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Ophævelse og hjemvisning af Slagelse Kommunes afgørelse i sag om dispensation fra forblivelsespligt

Afvisning af anmodning om genoptagelse af sag om pris for varme

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse i sag om prisharmonisering mellem forsyningsområder

Ophævelse og hjemvisning af Lolland Kommunes afgørelse i sag om afslag på anmodning om dispensation fra tilslutningspligt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

HØRING OVER FÆLLES YDERLIGERE EGENSKABER FOR FCR - SO GL ARTIKEL 154, STK. 2
Høring. Forsyningstilsynet har den 17. december 2019 modtaget Energinets anmeldelse af forslag til fælles yderligere egenskaber for FCR-enheder i medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (System Operation Guideline - ”SO GL”) artikel 154, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

 


Indholdsfortegnelse