Energinyt 2020, uge 44

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Energispareordningen og dets fremtid
De nye afgiftssatser 2021

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

De nye afgiftssatser 2021

Klimaaftalen af 22. juni 2020 indebærer, at en række afgifter ændres med henblik på at understøtte den grønne omstilling i samfundet. Ændringerne forventes at træde i kraft 1. januar 2021, men afventer vedtagelse i Folketinget.


BDO

Energispareordningen og dets fremtid

Primo oktober 2020 blev der sendt forslag til en ny projektbekendtgørelse i høring. Høringen afsluttes med udgangen af oktober. Ændringen af projektbekendtgørelsen kommer i forlængelse af klimaaftalen af 22. juni 2020. Af klimaaftalen fremgår følgende:”Den danske fjernvarmesektor har med sin...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Ophævelse og hjemvisning af Arbejdstilsynets afgørelse i sag om strakspåbud om ansattes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid


Indholdsfortegnelse 

Referater fra kontaktudvalg


Momskontaktudvalg, 22. september 2020.pdf

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).
Fremsat den 30. oktober 2020

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 44

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre Kraka/Small Great Nations model til en CO2-afgift, som beskrevet i rapporten ”En klimareform der leverer de magiske 70 procent” offentliggjort på Small Great Nations hjemmeside (https://sgnation.dk/analyser/klimarapport)?  Svar  

Spm. 45

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre en CO2-afgift som foreslået af Dansk Industri i publikationen ”Grøn Skattereform der understøtter klima, vækst, beskæftigelse og velfærd”, offentliggjort på Dansk Industris hjemmeside (https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/pdfer/diverse/2020/9/master-di-publikation.pdf)?  Svar  

Spm. 46

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre en CO2-afgift som foreslået af Dansk Erhverv i publikationen ”Skattereform skal kickstarte den grønne omstilling” offentliggjort på Dansk Erhvervs hjemmeside (https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/04-politik/gron-skattereform-dansk-erhvervs-principper-_pdf.pdf)?  Svar  

Spm. 47

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre en CO2-afgift efter svensk model, som beskrevet under navnet ”Koldioxidskatt”?  Svar  

Spm. 48

Vil ministeren redegøre for, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030, hvis man hæver afgiften på olie og gas fra 62,3 kr. per gigajoule til henholdsvis 70, 80, 90 og 100 kr. pr. gigajoule, herunder hvor mange oliefyr og naturgasfyr der vil blive udfaset i hvert af årene?  Svar  

Spm. 49

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at reducere elafgiften yderligere ved forskellige niveauer (f.eks. 5 øre, 10 øre, etc.)?  Svar  

Spm. 50

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud at fremrykke udfasningen af PSO’en?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse