Energinyt 2022, uge 47

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU


 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over Forsyningstilsynets udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metode for producentbetaling
Høring.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor, BEK nr 1452 af 24/11/2022. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-11-2022 - 27-12-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-692/20 Kommissionen mod Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole)
Dato: 08-12-2022
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - direktiv 95/60/EF - afgiftsmærkning af gasolier - manglende opfyldelse af en dom - artikel 260, stk. 1, TEUF - pålæggelse af et fast beløb - artikel 260, stk. 2, TEUF - overtrædelsens grovhed - aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab - protokollen om Irland/Nordirland - overtrædelsens vedvarende karakter efter overgangsperiodens udløb for så vidt angår Nordirland - konsekvenser for beregningen af det faste beløb

Tidligere dokument: C-692/20 Kommissionen mod Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole) - Indstilling

Dom C-553/21 Shell Deutschland Oil
Dato: 22-12-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 5, fjerde led - differentierede punktafgiftssatser baseret på, om de pågældende produkter er til erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig brug - fakultative afgiftsfritagelser og ‑lempelser - indgivelse af en ansøgning om fakultativ afgiftslempelse efter udløbet af fristen herfor, men inden udløbet af fristen for ansættelse af den pågældende afgift - retssikkerhedsprincippet - effektivitetsprincippet - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-553/21 Shell Deutschland Oil - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14736 2022 INIT - NOTE. Proposal for a Council Directive restructuring the Union framework for the taxation of energy products and electricity (recast) - Policy debate

 


Indholdsfortegnelse