Energinyt 2016, uge 05


 

Artikler og interessante links

EY

Tilbagebetaling af afgifter - elpatronordningen (varmeproduktion)

SKATs praksis vedrørende opgørelse af afgiftsgodtgørelse i henhold til den såkaldte "elpatronordning" er blevet underkendt af Landsskatteretten. Praksisændringen indebærer, at en række virksomheder skal have yderligere afgift godtgjort fra 1. november 2011 samt en forrentning heraf.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afslag på anmodning om opsættende virkning

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling, da dokumentationskravet for indgåelse af bindende aftale var opfyldt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, gas. Frist:  24. februar 2016 
Energinet.dk’s metodeanmeldelse – justering af kommerciel balanceringsmodel

Høring, gas. Frist:  1. februar 2016
Evaluering af Energinet.dk’s reservation på 100 MW på Skagerrak


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang

SKM2016.57.SKAT

Vedrører: Selskabsskatteloven § 10. Selskabsskatteloven § 4

Under udviklingen af TastSelv Selskabsskat har SKAT foretaget en række generelle fortolkninger og vurderinger, som ikke tidligere har været fuldt ud beskrevet i Den juridiske vejledning. Dette styresignal beskriver SKATs opfattelse af, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang. Styresignalet har virkning for indkomstår, der påbegyndes efter offentliggørelsen af styresignalet.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning
Oprettelsesdato: 01-02-2016
Høringsfrist: 17-02-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-556/15 Fondul Proprietatea

Skal artikel 107 TEUF fortolkes således, at deltagelsen af selskabet Complexul Energetic Oltenia SA i selskabskapitalen i projektselskabet Hidro Tarnița SA, hvis formål er opførelsen og driften af vandkraftanlægget Tarnița-Lăpuștești, udgør statsstøtte til producenter af vind- og solkraft henset til, at projektets erklærede formål er at sikre optimale betingelser for installation af en højere effekt i kraftværk, som producerer disse energiformer? Med andre ord: (i) Er...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.36080
Italy, Subsidized loans to undertakings that suffered damage caused by the 2012 earthquakes in Emilia Romagna, Lombardy and Veneto for taxes and social security contributions

Member State: Italy
Region: EMILIA-ROMAGNALOMBARDIAVENETO
Legal basis primary: Art. 107(2)(b) TFEU - Natural disasters
Legal basis secondary: Agriculture - Agricultural Guidelines 2014-2020 (European Union Guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas 2014 to 2020)Agriculture - Community Guidelines for State Aid in the Agriculture and Forestry Sector 2007-2013
Sector: A.01 - Crop and animal production, hunting and related service activities
Aid instrument: Interest subsidy
Case Type: Scheme
Duration: from 11.10.2012 to 29.05.2017
Notification or Registration Date: 15.01.2013
DG Responsible: Agriculture and Rural Development DG
Related Cases: SA.35482 - SA.39900
2013/NN
Decision on 07.04.2014: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en
Publication on 03.10.2014: Official Journal: JOCE C/348/2014
2013/NN-2
Decision on 13.11.2015: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 07.12.2015
Publication on 22.01.2016: Official Journal: C25

 


Indholdsfortegnelse