Energinyt 2016, uge 44

Kære læser

En endog meget kort Energinyt i denne uge.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Stadfæstelse af afgørelse om tilslutnings- og forblivelsespligt
Bilag 1


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på prisportalen elpris.dk  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Commission invests over €220 million in green and low-carbon projects in Member States

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.41998
Slovenia, Relief from RES and CHP financing for energy-intensive users and CHP support in Slovenia (Decision)

Member State: Slovenia
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D.35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Direct grantTax rate reduction
Case Type: Scheme
Duration: from 01.07.2015 to 31.12.2019
Notification or Registration Date: 27.05.2015
DG Responsible: Competition DG
2015/N
Decision on 10.10.2016: Decision not to raise objections
Press release: IP/16/3361
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 31.10.2016

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spørgsmålet tilbagetaget

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spørgsmålet tilbagetaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse