Energinyt 2017, uge 07

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt, god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Godtgørelse af elafgift

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

SEGES

Godtgørelse af elafgift

Du kan som momsregistreret landbrug få godtgjort størstedelen af elafgiften på den elektricitet, du forbruger i din virksomhed. Der flere betingelser, du skal være opmærksom på, for at kunne få godtgørelsen. Dem kan du læse mere om her.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Et afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, fordi betingelsen om ikke-erhvervsmæssig brug ikke var opfyldt.

Afgørelse
Et afslag på årsbaseret nettoafregning blev stadfæstet, fordi betingelsen om identitet mellem forbruger og ejer af solcelleanlægget ikke var opfyldt.

afgoerelse.pdf
Klage over pålagt forblivelsespligt - ophævet og hjemvist på grund af manglende individuel og konkret sagsbehandling af klagers forhold

Afgørelse
Klage kunne ikke behandles, da klager ikke er klageberettiget


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Vigtigt skridt mod højere priser på CO2-udledning
EU tog i dag et vigtigt skridt mod et sundere CO2-kvotehandelssystem, da Europa-Parlamentet vedtog sin holdning til sagen. Den danske regering vil kæmpe for en ambitiøs reform af CO2-kvotehandelssystemet. Det får vi mulighed for, når energiminister...

Denmark is leader in green energy, declares the World Bank
Denmark has the best framework conditions in the world when it comes to energy efficiency, sustainable energy and access to energy. This is the conclusion in a new report issued by the World Bank.

Varmepumper på abonnement er en håndsrækning til stavnsbundne ejere af oliefyr
Ny abonnementsordning for varmepumper giver tusindvis af danskere mulighed for at sende deres oliefyr på pension og få varme med grøn strøm i stedet.

Verdensbanken kårer Danmark som førende på grøn energi
Danmark har de bedste rammebetingelser i verden, når det handler om adgang til energi, energieffektivitet og vedvarende energi. Det konkluderer Verdensbanken i ny rapport.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-02-2017 - 21-03-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla
Dato: 02-03-2017
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – punktafgiftsreglerne – afgiftsfritagelse for levering af energiprodukter – anvendelse som motorbrændstof til sejlads – medlemsstaternes krav til sikring af korrekt og enkel anvendelse – manglende beviser – proportionalitet – overførsel af principperne i momslovgivningen

Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Dom
Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Indstilling
Tidligere dokument: C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla - Ny sag


Indstillinger
C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Appel – statsstøtte – nægtelse af at udstede et påbud om at udsætte opfyldelsen af en kendelse fra en særlig voldgiftsret vedrørende den el-tarif, som Alouminion SA skal betale til DEI – afslag på at tage den af DEI indgivne klage vedrørende den angivelige statsstøtte, der er tildelt Alouminion SA, til følge – reducerede el-tariffer

Generaladvokatens indstilling:

Derfor, og uden at dette berører muligheden for en prøvelse af appellens øvrige anbringender, foreslår jeg Domstolen at forkaste det andet appelanbringende.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Et mere miljøvenligt europæisk semester og revision af gennemførelsen af EU's miljøregler - Udveksling af synspunkter

 

Nyt fra Kommissionen

Commission takes Ireland to Court for failure to upgrade waste water treatment infrastructure

EU invests €444 million in key energy infrastructure

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.40349
France, Tarifs d'achat pour l'énergie solaire (Decision)

Member State: France
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: from 04.03.2011 to 04.03.2020
Notification or Registration Date: 22.12.2014
DG Responsible: Competition DG
2015/NN
Decision on 10.02.2017: Decision not to raise objections

 


Indholdsfortegnelse