Energinyt 2016, uge 34

.

Indhold

Nyt fra Energitilsynet

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt opvarmning af lokaler til opbevaring af folie kunne anses for omfattet gasafgiftsloven.
Bindende svar angående elafgift af elektricitet produceret på et solcelleanlæg tilhørende en campingplads.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen


 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 22. september 2016
Consultation on Common Grid Model Methodology (CGMM) and Generation and Load Data Provisions Methodology (GLDPM)


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt opvarmning af lokaler til opbevaring af folie kunne anses for omfattet gasafgiftsloven.

SKM2016.363.LSR

Vedrører: Gasafgiftslovens § 10, stk. 1, nr. 1, stk. 4, samt stk. 5. Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1 samt § 32, stk. 1, nr. 3

Landsskatteretten fandt, at det omhandlende naturgasforbrug, der var medgået til opvarmning af råvarelagre med henblik på temperering af folie, ikke var godtgørelsesberettiget i henhold til gasafgiftsloven. Endvidere ansås selskabet ikke for at have en retsbeskyttet forventning. SKAT ansås for at have været berettiget il at ændre selskabets afgiftstilsvar ud over den ordinære frist.

 

Afgørelse: Bindende svar angående elafgift af elektricitet produceret på et solcelleanlæg tilhørende en campingplads.

SKM2016.361.LSR

Vedrører: Elafgiftsloven § 1, § 2, stk. 1, litra c, § 2, stk. 3, samt § 3

El-forbrug af campister i egne campingvogne, ansås ikke for afgiftsfritaget efter elafgiftsloven, der kun hjemler fritagelse for el, der forbruges af elproducenten eller af en lejer i en udlejningsejendom.

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.  

Høringsportalen

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om elforsyning og Lov on naturgasforsyning (beredskab for forsyningskritiske it-systemer i el- og naturgassektorerne) samt tilhørende bekendtgørelse.
Oprettelsesdato: 22-08-2016
Høringsfrist: 19-09-2016