Energinyt 2016, uge 37

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Afgørelser
Spørgsmål vedrørende anmodning om måling med tilbagevirkende kraft.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om priseftervisning og varmepris for 2012

Afgørelse
Energinet.dk`s afslag på forhøjet pristillæg stadfæstet
Bilag 2

Afgørelse
Energinet.dk`s afslag på forhøjet pristillæg stadfæstet
Bilag 2


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 4. oktober 2016 
Høring – udkast til godkendelse af Energinet.dk’s metodeanmeldelse af opdatering af harmoniserede allokeringsregler for forward kapacitet

Høring, el. Frist: 5.10.2016
Høring - udkast til godkendelse af Energinet.dk’s metodeanmeldelse af ændring af tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende anmodning om måling med tilbagevirkende kraft.

SKM2016.405.LSR

Vedrører: Elafgiftslovens § 11 c, stk. 1, § 11 e, stk. 3 og § 11, stk. 8 Gasafgiftslovens § 10 a, § 10, stk. 8 Kuldioxidafgiftslovens § 10, stk. 5 § 3, nr. 12 og § 7, nr. 10 i lov nr. 1417 af 21. december 2005

Et selskabs anmodning om måling med tilbagevirkende kraft med henblik på fordeling af tilbagebetalingsberettiget forbrug af el og gas mellem henholdsvis forbrug med nedsat tilbagebetaling og fuldt tilbagebetalingsberettiget forbrug blev ikke imødekommet.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring om ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed
Oprettelsesdato: 12-09-2016
Høringsfrist: 19-09-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.42007
Belgium, Turnover tax for the Belgian diamond sector (Decision)

Member State: Belgium
Sector: G.46.7 - Other specialised wholesale
Aid instrument: Tax advantage or tax exemption
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2016
Notification or Registration Date: 28.05.2015
DG Responsible: Competition DG
2015/N
Decision on 29.07.2016: Decision does not constitute aid
Press release: IP/16/2683
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 12.09.2016


SA.45861
Bulgaria, Support to energy intensive users in Bulgaria (Decision)

Member State: Bulgaria
Region: Bulgaria
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: B - Mining and quarryingC - Manufacturing
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: from 01.08.2015 to 31.12.2020
Notification or Registration Date: 05.07.2016
DG Responsible: Competition DG
2016/N
Decision on 04.08.2016: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 13.09.2016

 

Nyt fra Parlamentet

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))  

 


Indholdsfortegnelse