Energinyt 2017, uge 27

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Vi går nu på sommerferie og udkommer igen den 7. august.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ny strategi for olie og gas i Nordsøen

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Horten

Ny strategi for olie og gas i Nordsøen

En ny olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen foreligger nu. Strategien, der har været længe undervejs, er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS og skal sikre en optimal udnyttelse af de danske ressourcer.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 15.08.2017 
Høring af Teknisk forskrift 3.4.1 Elforbrugsanlæg tilsluttet over 100 kV - Rev 1.3.A

Høring, el. Frist: 15.08.2017
Høring - Teknisk forskrift 3.3.1 for batterianlæg

Høring, gas. Frist: 04.08.2017
Høring af Energinet's anmeldelse af metoden vedrørende den fælles netmodel (GCGMM) samt metoden vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug (GLDPM)

Høring, gas. Frist: 04.08.2017
Energinet’s anmeldelse af ændring af kapacitetsberegningsregionerne (”CCRs”)


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Indkaldelse af ansøgninger til Smart energi-pulje 2017 og 2018
Energi-, Forsynings- og Klimaministeren åbner i dag for ansøgninger til Smart energi-puljen. Puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere flere forsyningssystemer. Der er afsat 3 mio. kroner i henholdsvis 2017 og...


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Overførsel af opgaver fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren)
Oprettelsesdato: 03-07-2017
Høringsfrist: 17-08-2017

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m
Oprettelsesdato: 04-07-2017
Høringsfrist: 21-08-2017

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-07-2017 - 08-08-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 13-07-2017 dom i C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra c) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof med henblik på sejlads i farvande i Den Europæiske Union og til at producere elektricitet om bord på et fartøj - motorbrændstof, der anvendes af et skib til at sejle fra det sted, hvor det blev bygget, til en havn i en anden medlemsstat med henblik på dér at blive lastet med dets første kommercielle last

Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Dom
Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Indstilling
Tidligere dokument: C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla - Ny sag

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistik for så vidt angår ajourføringer af de årlige og månedlige energistatistikker

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistik for så vidt angår ajourføringer af de årlige og månedlige energistatistikker