Energinyt 2016, uge 39

Kære læser

Denne uges Energinyt indeholder bl.a. nye høringer.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Carbon pricing efforts are falling short, but even modest collective action can deliver significant progress, OECD says

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Bindende svar
Godtgørelse - energiafgifter - rengøring

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

OECD

Carbon pricing efforts are falling short, but even modest collective action can deliver significant progress, OECD says

Current carbon prices are falling short of the levels needed to reduce greenhouse gas emissions driving climate change, but even moderate price increases could have a significant impact, according to new OECD research.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Energinet.dk’s afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da solcelleanlægget ikke er tilsluttet egen forbrugsinstallation, og da elektricitet produceret på solcelleanlægget anvendes både privat og erhvervsmæssigt
bilag.pdf

afgoerelse.pdf
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da anlægget ikke var nettilsluttet rettidigt
bilag.pdf

Afgørelse
Energinet.dk`s afslag på forhøjet pristillæg til solcelleanlæg stadfæstet, da betingelserne om bindende og ubetinget købsaftale ikke var opfyldt

afgoerelse.pdf
Afvisning af klage idet der ikke var truffet en forvaltningsretlig afgørelse af Energinet.dk

afgoerelse.pdf
Afvisning af klage idet der ikke var truffet en forvaltningsretlig afgørelse af Energinet.dk


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 11.10.2016
Udkast til afgørelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Godtgørelse - energiafgifter - rengøring

SKM2016.428.SR

Vedrører: Gasafgiftsloven § 10, stk. 5, nr. 3

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers forbrug af gas til opvarmning af vand til rengøring af spørgers totebintank er omfattet af fritagelsen i gasafgiftslovens § 10, stk. 5, nr. 3.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor
Oprettelsesdato: 28-09-2016
Høringsfrist: 19-10-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 12588 2016 INIT: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF (førstebehandling) Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR)

 

Nyt fra Kommissionen

Speaking points by Climate Action and Energy Commissioner Miguel Arias Cañete on the ratification of the Paris agreement

 


Indholdsfortegnelse