Energinyt 2017, uge 25

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ændring af regnskabsår
Energi & Forsyning - Juni 2017

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

BDO

Ændring af regnskabsår

Regnskabsåret må, som hovedregel, ikke ændres, men ...


EY

Energi & Forsyning - Juni 2017

I denne udgave kan du læse om den politiske aftale om økonomiske regulering af fjernvarmesektoren, som blev vedtaget den 2. juni 2017. Du får også et overblik over den nye bekendtgørelse om forrentning i varmesektoren, der netop er sendt i høring. Endvidere sætter vi fokus på overskudsvarme i et afgiftmæssigt perspektiv.

  • Økonomisk regulering af fjernvarmesektoren - ny politisk aftale. Økonomisk regulering af fjernvarmesektoren har været på det politiske tegnebræt flere gange, og særligt siden vækstaftalen fra 2014 og den omtalte 'Ib Larsen-rapport' har forventningen været, at reguleringen kom inden længe. Med den seneste politiske aftale tyder alt på at reguleringen kommer, bl.a. da aftalen er tiltrådt af næsten alle partierne i Folketinget.
  • Ny bekendtgørelse om forrentning i varmesektoren sendt i høring. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fremsatte i maj måned et lovforslag om kommunalt ejede varmeselskabers udlodning af forrentning af indskudskapital. Lovforslaget nåede igennem 3. Folketingsbehandling, inden Folketinget gik på sommerferie og blev dermed endelig vedtaget. Allerede under førstebehandlingen understregede minister Lars Christian Lilleholt, at yderligere bekendtgørelser var på vej. Seneste skud på stammen er et udkast til en bekendtgørelse, som er sendt i høring af Energistyrelsen, den 16. juni 2017
  • Overskudsvarme i et afgiftsmæssigt perspektiv. Flere og flere virksomheder har overskudsvarme, som kan udnyttes internt eller sælges. En af de oftest nævnte barrierer for udnyttelsen af overskudsvarmen er overskudsvarmeafgiften.


 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 04.08.2017
Høring af Energinet’s metodeanmeldelse: Justering af Energinet’s metode for kreditvurdering (el og gas)

Høring, gas. Frist: 04.08.2017
Høring af Energinet’s metodeanmeldelse: Justering af Energinet’s metode for kreditvurdering (el og gas)

Energitilsynets tilkendegivelse af d.d. om revurdering af Tarifmodel 2.0 - Egenproducenters rådighedsbetaling
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 17/06429 Energitilsynet tilkendegav, at Tarifmodel 2.0´s beregning standardrådighedsbetalingen på 65 kr. for små egenproducenter uden produktionsmåler fortsat er forenelig med kravene i elforsyningsloven.

Kriterier for dispensaton fra revisorerklæring for overskudsvarmeleverandører
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 17/05558 Energitilsynet har tilkendegivet hvilke kriterier, der kan indgå i vurderingen af, om en leverandør af overskudsvarme kan opnå dispensation fra revisorerklæring på priseftervisning


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

EU godkender støtte til DONG Energys konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse
Kommissionen har i dag d. 21. juni godkendt, at Danmark kan give støtte på i alt 422 mio. kr. til DONG Energys konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse. Det er med til at sikre, at den grønne omstilling af det danske energisystem er på rette...


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme
Oprettelsesdato: 19-06-2017
Høringsfrist: 03-07-2017

Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv
Oprettelsesdato: 19-06-2017
Høringsfrist: 03-07-2017

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-06-2017 - 25-07-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 13-07-2017 dom i C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra c) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof med henblik på sejlads i farvande i Den Europæiske Union og til at producere elektricitet om bord på et fartøj - motorbrændstof, der anvendes af et skib til at sejle fra det sted, hvor det blev bygget, til en havn i en anden medlemsstat med henblik på dér at blive lastet med dets første kommercielle last

Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Dom
Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Indstilling
Tidligere dokument: C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla - Ny sag

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU - Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 12.-15. juni 2017 i Strasbourg)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet - Generel indstilling

3554. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (transport, telekommunikation og energi)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet - Generel indstilling

 

Nyt fra Kommissionen

Speech by Climate Action and Energy Commissioner Miguel Arias Cañete at the EU Sustainable Energy Week

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.45974
Denmark, Support to Danish Kriegers Flak offshore wind farm (Decision)

Member State: Denmark
Primary Objective: Renewable energy
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Individual Application
Notification or Registration Date: 14.07.2016
DG Responsible: Competition DG
2017/N
Decision on 28.03.2017: Decision not to raise objections
Press release: IP/17/782
Decision on 20.06.2017: Corrigendum


SA.46960
Netherlands, Amendment to the Dutch renewable support scheme SDE+ - modified support for biogas (Decision)

Member State: Netherlands
Region: NEDERLAND
Primary Objective: Renewable energy
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D.35.11 - Production of electricity
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2020
Notification or Registration Date: 05.12.2016
DG Responsible: Competition DG
2017/N
Decision on 10.05.2017: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 23.06.2017