Energinyt 2016, uge 35

.

Indhold

Artikler og interessante links
Godtgørelse af energiafgift på brændsler
Forbrugsregistrering - nettoafregning
Tilskud til industriel kraftvarme (IKV)
Præcisering af overskudsvarme

Nyt fra Energiklagenævnet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Godtgørelse af energiafgift på brændsler

Landsskatteretten har i afgørelse SKM 2016.363 LSR truffet afgørelse om, at en produktionsvirksomhed ikke kunne få godtgørelse af gasafgift af gas, der var anvendt til opvarmning af råvarelagre med henblik på temperering af folie.


Dansk Revision

Forbrugsregistrering - nettoafregning

Er man en momsregistreret virksomhed med et større energiforbrug, kan en forbrugsregistrering være med til at forbedre virksomhedens likviditet.


EY

Tilskud til industriel kraftvarme (IKV)

Industrielle kraftvarmeanlæg har mulighed for frem til 2020 at opnå tilskud til elektricitet produceret på basis af naturgas. Ordningen trådte i kraft i november 2015, efter godkendelse af EU-Kommissionens statsstøttekontor. Deadline for ansøgning om anvendelse af ordningen er 1. oktober 2016.


EY

Præcisering af overskudsvarme

SKAT har udsendt et styresignal, der skal præcisere, hvornår udnyttelse af spildvarme er overskudsvarme eller såkaldt primær varme i et afgiftsmæssigt perspektiv. Det er EY's opfattelse, at styresignalet ikke bidrager tilstrækkelig til en ønsket præcisering af overskudsvarmereglerne, samt hvornår udnyttelse af spildvarme er overskudsvarme.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Klage over Energimærkning af ejendom, for så vidt angår registrering af ejendommens kedelanlæg.
Bilag 1

Afgørelse
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse af klage over energimærkningskonsulent
Bilag 1

Afgørelse
Afvisning af klage pga. overskridelse af klagefrist


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om energivirksomheders og bygningsejeres oplysning af elforbrugere og slutkunder om energiforbrug og fakturering
Oprettelsesdato: 29-08-2016
Høringsfrist: 27-09-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1433 af 26. august 2016 om anerkendelse af »Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

 


Indholdsfortegnelse