Energinyt 2016, uge 26

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Bindende svar
Fraførsel af affald - nedlukket deponeringsenhed

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning til solcelleanlæg ophævet og hjemvist, da betingelsen om bindende købsaftale var opfyldt.
Bilag

Afgørelse
Energinet.dk`s afslag på forhøjet pristillæg stadfæstet, da solcelleanlægget ikke var nettilsluttet rettidigt

Afgørelse
Energinet.dk`s afslag på forhøjet pristillæg til solcelleanlæg stadfæstet, da betingelserne om bindende og ubetinget købsaftale ikke var opfyldt

Afgørelse
Energinet.dk`s afslag på forhøjet pristillæg til solcelleanlæg stadfæstet, da betingelserne om bindende og ubetinget købsaftale ikke var opfyldt


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fraførsel af affald - nedlukket deponeringsenhed

SKM2016.297.SR

Vedrører: Affaldsafgiftsloven § 12, stk. 1

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der ved fraførsel af affald fra en nedlukket deponeringsenhed kan ske modregning i den afgiftspligtige vægt for affald, som tilføres til afgiftspligtig deponering på andre aktive deponeringsenheder. Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at der kan ske tilbagebetaling af afgiften for den overskydende mængde, når vægten af affald fraført en nedlukket deponeringsenhed overstiger vægten af affald tilført til deponering på andre aktive deponeringsenheder.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk  

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder  

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet
Oprettelsesdato: 27-06-2016
Høringsfrist: 29-06-2016

Høring om forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen
Oprettelsesdato: 30-06-2016
Høringsfrist: 11-08-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-07-2016 - 02-08-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel
Dato: 21-07-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med det indre marked og fritaget for underretning – bindende karakter af betingelserne for fritagelse – artikel 3, stk. 1 – udtrykkelig henvisning til denne forordning i støtteordningen

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling


Indholdsfortegnelse