Energinyt 2017, uge 05

Kære læser

Denne uges Energinyt indeholder bl.a. en række artikler og nyt fra EU.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Tilslutningsbidrag og overtagelse af kloakanlæg ifm. byomdannelsesprojekter
Ny vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed
Lovforslag om modernisering af planloven
Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller trådt i kraft
Høring: Vejledning om indsatsprogrammer
Vederlag til formanden og næstformand i kommunalt affaldsselskab
Høring: It-beredskab for el- og naturgassektorerne
Afgørelse i sag om vedligeholdelse af privat rørlagt vandløb

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Tilslutningsbidrag og overtagelse af kloakanlæg ifm. byomdannelsesprojekter

Advokatfirmaet Energi & Miljø har i den seneste tid arbejdet med en række sager vedrørende tilslutning til kloak i [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Energistyrelsen har offentliggjort en ny vejledning til reglerne om tilknyttet virksomhed i vandselskaber. Reglerne [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Lovforslag om modernisering af planloven

Erhvervsministeren har fremsat lovforslag om modernisering af planloven (L 121) over for Folketinget. Lovforslaget [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller trådt i kraft

Ved en ændring af VE-loven i 2015 er støtten for husstandsvindmøller blevet nedsat via en aftrapningsordning. [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Høring: Vejledning om indsatsprogrammer

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har sendt en ny vejledning til bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Vederlag til formanden og næstformand i kommunalt affaldsselskab

Statsforvaltningen havde tidligere godkendt en bestemmelse i det kommunale fællesskabs vedtægt om vederlag til [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Høring: It-beredskab for el- og naturgassektorerne

Som led i udmøntning af ændring af el- og naturgasforsyningslovene om it-beredskab har Energistyrelsen sendt et [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Afgørelse i sag om vedligeholdelse af privat rørlagt vandløb

Sagen handler om en kommune, der i 2014 meddelte et påbud om vedligeholde af private rørlagte vandløb under [...]


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 21.02.2017
Høring over udkast til administrationsgrundlag for tilsyn med overholdelse af leveringspligten


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Juridiske vejledninger

Den juridiske vejledning 2017-1


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde)
Oprettelsesdato: 03-02-2017
Høringsfrist: 20-02-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-02-2017 - 07-03-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen
Dato: 16-02-2017
Fiskale bestemmelser

Appel – statsstøtte – nægtelse af at udstede et påbud om at udsætte opfyldelsen af en kendelse fra en særlig voldgiftsret vedrørende den el-tarif, som Alouminion SA skal betale til DEI – afslag på at tage den af DEI indgivne klage vedrørende den angivelige statsstøtte, der er tildelt Alouminion SA, til følge – reducerede el-tariffer

Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Indstilling

Indstilling C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla
Dato: 02-03-2017
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – punktafgiftsreglerne – afgiftsfritagelse for levering af energiprodukter – anvendelse som motorbrændstof til sejlads – medlemsstaternes krav til sikring af korrekt og enkel anvendelse – manglende beviser – proportionalitet – overførsel af principperne i momslovgivningen

Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Dom
Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Indstilling
Tidligere dokument: C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-590/16 Kommissionen mod Grækenland

1. Ifølge den begrundede udtalelse, som Kommissionen sendte til de græske myndigheder den 1. september 2014, har Grækenland, idet denne medlemsstat har tilladt, at olieprodukter gøres tilgængelige på selskabet Hellenic Duty Free Shops SA’s tankstationer ved grænseovergangene i Kipoi ved floden Evros, Kakavia og Evzonoi uden pålæggelse af punktafgift, tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktiv 2008/118 om den generelle ordning for punktafgifter, eftersom den ikke anser en sådan tilgæ...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Affald-til-energis rolle i den cirkulære økonomi

 

Nyt fra Kommissionen

Renewables: Europe on track to reach its 20% target by 2020

Monday 6 February: Environmental Implementation Review

Europe's energy transition is well underway

Towards reaching the 20% energy efficiency target for 2020, and beyond

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.38769
Netherlands, Green Deal for Electric Vehicle Charging Infrastructure

Member State: Netherlands
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Sector: D.35.13 - Distribution of electricityF.42.22 - Construction of utility projects for electricity and telecommunicationsF.43.21 - Electrical installation
Aid instrument: Direct grantOther
Case Type: Scheme
Duration: from 09.06.2015 to 01.07.2018
Notification or Registration Date: 16.05.2014
DG Responsible: Competition DG
2015/N
Decision on 11.08.2015: Decision not to raise objections
Press release: IP/15/5441
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 18.12.2015
Publication on 20.01.2017: Official Journal: JOCE C/20/2017

 


Indholdsfortegnelse