Energinyt 2016, uge 15

.

Indhold

Artikler og interessante links
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet offentliggør resultatet af 7. udbudsrunde i Nordsøen

Nyt fra Energiklagenævnet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 16

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

DLA Piper

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet offentliggør resultatet af 7. udbudsrunde i Nordsøen

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har afsluttet behandlingen af ansøgningerne fra 7. udbudsrunde.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse_1101-15-1.pdf
Lukning af inaktiv konto i CO2-registeret


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for elproduktion fra højeffektiv kraftvarme
Oprettelsesdato: 11-04-2016
Høringsfrist: 09-05-2016

Høring over udkast til bekendtgørelser om tilskud til biogas til transport, procesformål i virksomheder og varmeproduktion og ændring af bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas
Oprettelsesdato: 13-04-2016
Høringsfrist: 11-05-2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1115 af 18. september 2015 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
Oprettelsesdato: 15-04-2016
Høringsfrist: 30-04-2016

Høring af vejledning om tilknyttet virksomhed efter vandsektorloven.
Oprettelsesdato: 15-04-2016
Høringsfrist: 01-06-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-04-2016 - 17-05-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-50/06 RENV II Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 22-04-2016
Fiskale bestemmelser

Statsstøtte – direktiv 92/81/EØF – punktafgift på mineralolie – mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid – fritagelse for punktafgift – fritagelsens forenelighed med en bemyndigelsesbeslutning vedtaget af Rådet i henhold til artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81 – formodning om EU-retsakters lovlighed – retssikkerhed – god forvaltning

Tidligere dokument: T-50/06 RENV II Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.42498
Denmark, Modification of the support to household wind turbines (Decision)

Member State: Denmark
Primary Objective: Environmental protection
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2016
Notification or Registration Date: 08.07.2015
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.37122
2015/N
Decision on 05.04.2016: Decision not to raise objections
Decision Text:

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).
Fremsat den 13. april 2016

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).
Fremsat den 13. april 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenEFK-orienteringsbrev om høringsnotat for ændring af VE-loven
Høringsnotat - VE-loven
Høringssvar - VE-loven

Bilag 2

Orientering om høring af to bekendtgørelser om ændring af støtteordninger til biogas til transport, procesformål i virksomheder og varmeproduktionEFK-brev - høring 2 bekendtgørelser om biogas
Høringsudgave - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas
Høringsudgave - Støttebekendtgørelse biogas til transport, proces og varme

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsesbrev til EFK
Høringsnotat
bilag 1 Høringssvar

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse